Natječaj za poslovno stambeni centar na Savici

Savica projekt d.o.o. raspisuje, a Institut IGH d.d. organizira i provodi natječaj za poslovno-stambeni centar na Savici u Zagrebu.NATJEČAJ

za izradu idejnog rješenja
POSLOVNO-STAMBENOG CENTRA SAVICA
NA LOKACIJI UZ AVENIJU M. DRŽICA
U ZAGREBU

INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja
SAVICA PROJEKT d.o.o., Marohniceva 3, Zagreb, zastupano po g. Martinu Kutcheri i g. Martinu Vabitschu
ORGANIZATOR I PROVODITELJ natjecaja
INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb, zastupano po g. Željku Štromaru i g. Željku Grzunovu

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve strucne fizicke osobe koje su hrvatski državljani i pravne
osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Strucnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor
ovlašteni arhitekt, ili ovlašteni urbanist ili dipl.ing.arh.

ROKOVI

Pocetak natjecaja 18.02.2013. (ponedjeljak)
Postavljanje pitanja 15.03.2013. (petak)
Rok predaje natjecajnih radova 26.04.2013. (petak)
Natjecajne podloge mogu se preuzeti na web stranici www.igh.hr uz prethodnu prijavu na e-mail:
alma.hemerich@igh.hr do 08.03.2013. (petak).

NAGRADE

Ako do odredenog roka prispiju radovi koji su strucno izradeni i odgovaraju Uvjetima natjecaja,
Ocjenjivacki sud se obvezuje dodijeliti sljedece nagrade autorima u tocnom neto iznosu i rasporedu kako
slijedi:

I nagrada 150.000,00 kn
II nagrada 120.000,00 kn
III nagrada 90.000,00 kn
IV nagrada 72.000,00 kn
V nagrada 48.000,00 kn
Tri jednakovrijedna otkupa po 40.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD:

1. Stefan Karall, predstavnik raspisivaca
2. Martin Kutschera, predstavnik raspisivaca
3. Krešimir Rogina, ovl.arh., predstavnik provoditelja
4. Borislav Doklestić, dipl ing.arh., predstavnik provoditelja
5. Sanja Šaban, ovl.arh., predstavnik provoditelja

Zamjenik clana ocjenjivackog suda
1. Jelena Skorup Juracic, ovl.arh., predstavnik provoditelja

Tehnicka komisija:
1. Bojan Linardic, ovl.arh., predstavnik raspisivaca
2. Nikica Kronja, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Tajnik natjecaja:

1. Alma Hemerich Gabric, ovl.arh., predstavnik provoditelja

Ovaj natječaj raspisan je u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG, a kojega su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati. Registarski broj Natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 155-13-ZG-UA.

Raspis

Program

Opći uvjeti

Autor/izvor: DAZ 19/02/2013