Natječaj za izradu idejnog rješenja parka i crkve na Trnjanskoj Savici u Zagrebu

GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA, raspisuje, organizira i provodi natječaj za izradu idejnog rješenja parka i crkve na Trnjanskoj Savici u Zagrebu.

GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE
I RAZVOJ GRADA
Ulica Republike Austrije 18, 10000 Zagreb
raspisuje otvoreni s pozvanim natjecateljima, urbanističko-arhitektonski

N A T J E Č A J
za izradu idejnog rješenja parka i crkve na
Trnjanskoj Savici u Zagrebu

RASPISIVAČ I PROVODITELJ natječaja
GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb, kojeg zastupa pročelnica Jadranka Veselić Bruvo, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe pod vodstvom ovlaštenog arhitekta člana Hrvatske komore arhitekata i pravne osobe registrirane sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

POZVANI NATJECATELJI
1. e.a.studio d.o.o., Nikola Škarić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
2.  Arhitektonski studio Krajač d.o.o., Hrvoje Krajač, dipl.ing.arh.,
ovlašteni arhitekt
3.  Andrija Rusan, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
4.  ArhiDiz d.o.o., Aleksandar Bašić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, u
mirovanju, Vedran Pedišić, dipl.ing.arh., ovlašteni
arhitekt, Erik Velasko Farrera, dipl.ing.arh.
5.  Prof.dr.sc. Marijan Hržić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

ROKOVI
- Početak natječaja: 10. 02. 2013., nedjelja
-  Preuzimanje natječajnih podloga:     11. 02. 2013., ponedjeljak -
13.02. 2013., srijeda
-  Rok predaje natječajnih radova:   11. 04. 2013., četvrtak

NAGRADE
Ako do određenog roka pristigne najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade i obeštećenja pozvanim autorima u neto iznosu i rasporedu:
I  nagrada 45.000,00 kn
II  nagrada 27.000,00 kn
III  nagrada 18.000,00 kn
Obeštećenja pozvanim autorima u ukupnom iznosu od 90.000,00 kn neto
Ako je broj radova koji se ocjenjuju manji od broja predviđenih nagrada i otkupa, nagradni fond će se odgovarajuće smanjiti.

Ocjenjivački sud
1. Prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt,
predsjednik ocjenjivačkog suda
2. vlč. mr.sc. Antun Vukmanić, župnik župe B. Alojzija Stepinca,
dopredsjednik ocjenjivačkog suda
3. Ivan Antolić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
4.  Karolina Bui, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
5.  Mirela Grabundžija, dipl.ing.šum.
Zamjenik člana
Dalibor Jurković, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
Savjetnici
Jadranka Veselić Bruvo, dipl.ing.arh.
mons.  Mijo Gorski, biskup zagrebački
Tehnička komisija
Mr.sc. Mirna Meštrović, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
Sonja Sočivica, dipl.ing.arh.
Tajnik natječaja
Ana Magdić, dipl.ing.arh.

Ovaj natječaj raspisan je u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG, a kojega su se svi sudionici obvezni pridržavati.
Registarski broj Natječaja koji izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je  152-12-ZG-UA.

OPĆI UVJETI

Autor/izvor: HKA 15/02/2013