14. Venecijansko bijenale: JAVNI POZIV za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa

Ministarstvo kulture, koje zastupa ministrica prof.dr.sc. Andrea Zlatar Violić, u suradnji s 
Udruženjem hrvatskih arhitekata, koje zastupa predsjednik Hrvoje Hrabak, objavljuju

JAVNI POZIV

Za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu – 14. Međunarodnoj izložbi arhitekture

Uvod

Sljedeći Venecijanski bijenale – 14. Međunarodna izložba arhitekture (14. Mostra Internazionale di Architettura) održat će se od 07.06. do 23.11. 2014.godine, pod ravnanjem arhitekta Rema Koolhaasa. Naslov najavljenog Bijenala arhitekture je Fundamentals a prema riječima Koolhaasa bit će to:

‘ .. Bijenale o arhitekturi, a ne o arhitektima. Nakon nekoliko posljednjih Bijenala koji su bili posvećeni uzdizanju recentne arhitekture, Fundamentals će se posvetiti povijesnim, neizbježnim, elementima svih arhitektura koje koristi svaki arhitekt, uvijek i svuda (vrata, pod, strop itd.) te evoluciji nacionalnih arhitektura u posljednjih 100 godina. Kroz tri komplementarne manifestacije – u središnjem paviljonu, u Arsenalima i u nacionalnim paviljonima – ova će retrospektiva stvoriti svježe razumijevanje bogatstva izvornog (fundamentalnog) arhitektonskog repertoara, danas očigledno tako iscrpljenog.

U 1914., imalo je smisla govoriti o ‘kineskoj’, ‘švicarskoj’ ili ‘indijskoj’ arhitekturi. Sto godina poslije, nakon utjecaja ratova, raznih političkih režima, različitih razvojnih statusa, nacionalnih i internacionalnih arhitektonskih pokreta, pojedinih talenata, prijateljstava, slučajnih osobnih putanja i tehnoloških proboja, arhitekture koje su nekad bile specifične i lokalne postaju razmjenjive i globalne. Nacionalni identitet je, čini se, žrtvovan modernitetu.

Imajući odlučnu prednost početka rada godinu ranije od uobičajenog termina Bijenala, nadamo se iskoristiti ovo dodatno vrijeme kako bismo uveli određeni stupanj koordinacije i koherentnosti između samih nacionalnih paviljona. Idealno, željeli bismo da se predstavljene zemlje bave jednom temom – ‘Absorpcijom modernosti: 1914-2014′ (Absorbing Modernity: 1914-2014) – i pokažu, svaka na svoj način, proces brisanja nacionalnih obilježja u korist skoro potpunog usvajanja jedinstvenog modernog jezika sa samo jednim repertoarom tipologija ..’

Uz ovaj izvod, na web-stranicama Bijenala nalaze se svi tematski tekstovi koji definiraju ovogodišnji okvir izložbe.

Promatrajući Koolhaasov tekst, u hrvatskom se kontekstu pojavljuje poseban izazov jer njena nacionalna arhitektura upravo koincidira s periodom moderniteta (naravno, uz iznimku ranokršćanske arhitekture). Štoviše hrvatska arhitektura uspješno stvara svoj, vrlo prepoznatljiv, identitet crpeći i prilagođavajući tipologije moderniteta. Stoga, hrvatski postav može, potpuno ravnopravno, konceptualno biti utemeljen na povijesnoj građi ili sasvim novom materijalu koji se bavi zadanom temom.

Hrvatska će sudjelovati na Bijenalu izložbom u prostorima Arsenala, približne veličine 60-70 m2, a kako bi dobila najkvalitetniju moguću prezentaciju, Ministarstvo kulture u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata ovim putem raspisuje javni poziv za isticanje kandidature za povjerenika hrvatskog nastupa.

Osnovni uvjeti kandidature

Kandidaturu za povjerenika mogu istaknuti svi hrvatski državljani, koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja arhitekture, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09. i 63/11.), odnosno osobe koje imaju odgovarajuće akademske i stručne nazive drugih visokoškolskih ustanova. Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime.

Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe kao i osnovnu ideju njenog postava. Detaljan tehnički opis izložbenog prostora bit će dostupan naknadno.
Također, nužno je objasniti i povezanost prijedloga s ovogodišnjim tematskim okvirom Bijenala.

Sadržaj kandidature

- Ispunjen prijavni obrazac
– Životopis
– Pismo motivacije – do 2 kartice teksta
– Opis prijedloga (do 10 kartica teksta + grafički prilozi, 1- 5 formata A4 ili A3), koji sadrži

a. Opis koncepta
b. Odnos predloženog koncepta i teme ovogodišnjeg Bijenala 
c. Opis građe – umjetničkih koncepata – kojima se prijedlog koristi, a već su dosad 
prikazani, realizirani ili valorizirani, s referencama (samo u slučaju da 
se prijedlog oslanja na već postojeću građu)
d. Suglasnost svih uključenih autora iz projekata / koncepata pod c. 
e. Osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, gradnja, transport) 
f. Grafički prilozi – po želji kandidata, a obavezno minimalno jedan prilog koji uključuje 
osnovnu dispoziciju 
g. Procjena produkcijskih troškova nastupa po sljedećim stavkama:
– autorski honorari
– troškovi selektora i asistenata (putni, smještaj, telefoni itd.)
– produkcija eksponata
– ekspertne usluge (informatika, multimedija)
– transport, montaža, demontaža
– katalog
– PR materijali

Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture, Runjaninova 2. Ukoliko se šalju poštom, kandidati su obvezni obavijestiti Ministarstvo kulture o predanoj kandidaturi elektronskom poštom (snjezana.pole@min-kulture.hr) ili faksom (01.48.66.586).

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i onom koja nije stigla do navedenog roka neće biti razmatrane.

Rokovi kandidature

- Objava javnog poziva u javnim glasilima i na webu Ministarstva kulture i Udruženja hrvatskih arhitekata 
- Postavljanje pitanja raspisivaču javnog poziva do 20. svibnja 2013. godine, u pisanoj formi, elektronskom poštom programi@uha.hr ili preporučenom poštom na adresu Udruženja hrvatskih arhitekata, Trg bana J.Jelačića 3/1.
- Odgovori ocjenjivačkog suda objavit će se 24. svibnja 2013. godine na web stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata 
- Rok predaje kandidature je 28. lipanj 2013. godine.
- Objava rezultata 19. srpnja 2013. godine na web stranicama Ministarstva kulture http://www.min-kulture.hr/ i Udruženja hrvatskih arhitekatahttp://www.uha.hr

Ocjenjivački sud i odluka

O kandidaturi za povjerenika hrvatskog nastupa odlučit će, vrednovanjem cjelovite istaknute kandidature, ocjenjivački sud u sastavu:

- Dubravko Bačić
– Vanja Ilić
– Tomislav Pavelić
– Sanja Šaban
– Berislav Šipuš

Donesena odluka bit će konačna i obvezujuća. Protokol postupka selekcije -pismena obrazloženja ocjena i kriterija izbora selektora hrvatskog nastupa bit će objavljeni uz rezultate javnog poziva. Nakon donesene odluke o izboru povjerenika, Ministarstvo kulture će provesti pregovarački postupak za sklapanje posebnog ugovora između povjerenika i organizatora izložbe.

SLUŽBENI MATERIJALI BIJENALA (na engleskom).

PRIJAVNICA

Autor/izvor: UHA 14/05/2013