Natječaj > Delta i Luka Baroš u Rijeci

Delta_objava

LUČKA UPRAVA RIJEKA I GRAD RIJEKA

u organizaciji i provedbi DRUŠTVA ARHITEKATA RIJEKA (DaR)

raspisuju

javni, međunarodni, otvoreni, u jednom stupnju, anonimni, anketni

NATJEČAJ

za izradu idejnog urbanističkog-arhitektonskog rješenja za uređenja područja Delte i Luke Baroš u Rijeci

RASPISIVAČI

LUČKA UPRAVA RIJEKA, Riva 1, Rijeka, kao Glavni Raspisivač, koju zastupa dr.sc.Vlado Mezak, ravnatelj i

GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, kojeg zastupa gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DaR), Ivana Dežmana 2a, Rijeka, koje zastupa predsjednik Igor Rožić, d.i.a.

BROJ OBJAVE U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE: 2013/S 012-0060581

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke i pravne osobe, bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Stručnost je zadovoljena kad je najmanje jedan autor magistar struke ili diplomirani inženjer u području arhitekture i urbanizma ili nositelj druge jednakovrijedne titule. Individualni autor ili grupa autora mora uključivati najmanje jednog ovlaštenog arhitekta upisanog u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

ROKOVI

Početak natječaja je 05. srpnja 2013.
Predaja natječajnih radova do 22. listopada 2013.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 26. srpnja  2013.
Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 25. studenog 2013.

Opći uvjeti natječaja objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, te na web stranici Lučke uprava Rijeka, www.portauthority.hrwww.mojadelta.com, na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr kao i na web stranici Društva arhitekata Rijeka

www.d-a-r.hr/delta u folderu preuzimanje

Kompletne natječajne podloge (Opće uvjete, Programski zadatak i Podloge) od 9. srpnja 2013.g. Podloge natječaja su besplatne. Sve ostale informacije natjecatelji mogu dobiti putem maila

natjecaj@d-a-r.hr.

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje deset (10) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti tri (3) jednakovrijedne prve nagrade u neto iznosu od 200.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

Elia Zenghelis, arhitekt, GRE,
Srđan Škunca, Grad Rijeka, arhitekt, HR,
Vedran Mimica, arhitekt, HR/USA,
Pippo Ciorra, arhitekt, ITA,
Vasa Perović, arhitekt, SLO,
dr.sc.Vlado Mezak, Lučka uprava Rijeka, ravnatelj,
Maroje Mrduljaš, arhitekt, HR,

Zamjenici:

Miroslav Gudelj, arhitekt HR,
Siniša Glušica, arhitekt HR,

Konzultanti:

Ivana Šoljan, savjetnica za development,
Rene Lustig, d.i.g., savjetnik za hidrodinamiku,

Tehnička komisija:

Jana Rozman, arhitektica,
Oliver Čikeš, arhitekt,
Bojan Linardić, arhitekt,

Tajnica natječaja

Maja Čukelj, arhitektica,

Arhitektonski natječaj provodi se u skladu sa Dijelom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, u daljnjem tekstu Zakon o javnoj nabavi), te ostalim odredbama Zakona o javnoj nabavi koje se primjenjuju na postupak natječaja, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (Narodne novine broj 112/06) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa zakonom. Registarski broj natječaja kojeg izdaje Odbor za natječaje Hrvatske komore arhitekata je 165-13-RI-UA.