Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja pastoralnog centra, sportske dvorane i plivališta u Župi Dubrovačkoj

Investitori i raspisivači: 
Općina ŽUPA DUBROVAČKA (glavni raspisivač) i DUBROVAČKA BISKUPIJA

Organizator i provoditelj:
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA)

objavljuju

REZULTATE
NATJEČAJA za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
PASTORALNOG CENTRA, SPORTSKE DVORANE I PLIVALIŠTA U ŽUPI DUBROVAČKOJ
registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 185-14-DU-IAU

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: EVM 06/14

Natječaj je proveden u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06), te Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Na natječaj koji je trajao od 28. kolovoza 2014. do roka za predaju natječajnih radova 24. studenog 2014. stiglo je 16 radova.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu Branko Silađin, dipl.ing.arh. (predsjednik), Jure Marić, prof. (dopredsjednik), dr.sc. don Petar Palić, prof. Mario Perossa, dipl.ing.arh, Silvio Nardelli, dr.sc. Tomislav Premerl, dipl.ing.arh, Romano Duić, dipl.ing.arh. i Davor Bušnja dipl.ing.arh. (zamjenik člana) – na VII. sjednici održanoj 5. prosinca 2014. donio je jednoglasno slijedeću odluku:

I. NAGRADA
u netto iznosu od 102.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ’10′

autor: BAZA ARHITEKTURA d.o.o, iz Ljubljane
Klemen Vodnik, u.d.i.a, Ljubljana
Tomaž Slak, u.d.i.a, Novo Mesto
Paulo Barbaresi, Ljubljana
Robert Potokar, Ljubljana

II. NAGRADA
u netto iznosu od 84.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ’6′

autor: ARHITEKTONSKI ATELIER HRŽIĆ d.o.o, iz Zagreba
projektni tim: prof.dr.sc. Marijan Hržić, dipl.ing.arh.
Andrea Hržić Šesnić, dipl.ing.arh.
Ante Katić, mag.ing.arh.
Matija Novak, mag.ing.arh.
Branko Palić, mag.ing.arh.
Žana Radetić, dipl.ing.arh.
Ana-Marija Rem, bacc.arh.

III. NAGRADA
u netto iznosu od 66.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ’4′

autori: doc. Tin Franić, dipl.ing.arh, iz Zagreba
doc. Vanja Rister, dipl.ing.arh, iz Zagreba
Ivana Krstinić, mag.ing.arh, iz Raba
Mateja Markešić, mag.ing.arh, iz Bjelovara
Ana Martinčić Vareško, dipl.ing.arh, iz Zagreba
Andrea Cvetko Zdunić, dipl.ing.arh, iz Samobora
Paula Žinić, mag.ing.arh, iz Svete Marije

IV. NAGRADA
u netto iznosu od 56.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ’5′

autor: Višeslav Franić, dipl.ing.arh, iz Zagreba
suradnici: Marko Iviček, dipl.ing.arh.
konstrukcija: dr.sc. Josip Atalić, dipl.ing.građ.
protupožarne mjere i instalacije: mr.sc. Ante Suton, dipl.ing.elek.

V. NAGRADA
u netto iznosu od 42.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom ’3′

autori: Nataša Ivanišević, dipl.ing.arh, iz Cavtata
izv.prof.dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh, iz Zagreba
Sandra Barcons Planella, arhitekt
Jordi Parcet Comas, arhitekt
Zrinka Grosek, mag.ing.arh.

U Zagrebu, 05. prosinca 2014.

za Ocjenjivački sud:
Ariana Korlaet, dipl.ing.arh.
tajnica Natječaja