Zapisnik predsjedništva DAI SAI, 23. 10. 2014.

Poštovani članovi,
U privitku ćete pronaći Zapisnik godišnje skupštine Društva arhitekata Istre, održane 23. 10. 2014.

Dnevni red:
1. nova tajnica Dai-Sai, Tihana Nalić
2. potvrda novih članova
3. prodaja knjige “Sto godina pulskih vizura” u knjižari Petit
4. delegati društva u UHA-i
5. program “Djeca i arhitektura” – aktivnosti i trošenje dobivenih sredstava za 2014.
6. nabava novog računala i printera te uredskog namještaja (polica) u skladu sa stanjem računa društva
7. Dani arhitekture 2014. – Godišnja izložba članova i izložba “Bogdan Bogdanović – ukleti neimar”
8. Razno

Zapisnik možete pročitati ovdje