Izvanredna skupština DAI SAI – 24. rujna

Pozivaju se svi članovi Društva arhitekata Istre – Societa’ architetti dell’Istria na izvanrednu skupštinu Društva na kojoj će se izglasavati izmjene statuta koje su potrebne zbog usklađivanja s novim Zakonom o udrugama u četvrtak, 24. rujna u 18 sati u MMC Luka, Istarska 30, Pula.

Dai Sai