Inicijativa Višnjan: NATJEČAJ #3 – foto natječaj Višnjan (arhitektura i ljudi)

Društvo arhitekata Istre – Societa’ achitetti dell’Istria (DAI-SAI), u suradnji s udrugom fotografa Fotovun, raspisuje foto natječaj s temom ‘Višnjan (arhitektura i ljudi)’

cilj
U veljači 2016. godine, neformalna grupa Katalizator, u suradnji s Društvom arhitekata Istre, pokrenula je u Višnjanu
interaktivni arhitektonsko urbanistički proces pod nazivom ‘Inicijativa Všnjan’. U sljedećih nekoliko godina inicijativa
će, u Višnjanu, okupljati arhitekte i druge stručnjake kako bi isprovocirali interakciju sa stanovnicima i lokalnom
samoupravom u planiranju budućeg izgleda Višnjana.
Osim za dobivanje kvalitetnih fotografija Višnjana, natječaj će poslužiti i kao dio istraživanja postojećeg stanja
Višnjana, njegove arhitekture i načina na koji ljudi koriste postojeće prostore.

tema
Zanima nas na koji način fotografi vide postojeći prostor i arhitekturu Višnjana te način na koji ljudi taj prostor koriste.
Odabir motiva je slobodan jer je su upravo ti motivi informacije koje ovim istraživanjem želimo dobiti – što je to što će privući
fotografovu pažnju. Poželjno je dokumentirati i neke proturječne ili problematične momente ali jednako je poželjno primjetiti i naglasiti pozitivne utiske koje bi u prostoru trebalo njegovati i očuvati.

natječaj raspisuje
Društvo arhitekata Istre – Societa’ architetti dell’ Istria (DAI-SAI)
Istarska 30, 52100 Pula, dai-sai@dai-sai.hr, www.dai-sai.hr

tko može sudjelovati
– natječaj je otvoren za fizičke osobe starije od 18 godina

rokovi
– početak natječaja: utorak, 17. kolovoza 2016.
– rok za predaju natječajnih radova: ponedjeljak, 5. rujna 2016. (23:59)*
– objava rezultata: subota, 10. rujna 2016.**
Radove slati isključivo mailom na adresu: grupa.katalizator@gmail.com
* Radovi predani nakon zadanog roka neće se uzimati u obzir.
** Rezultati natječaja bit će objavljeni na Sceni#5 – večernjem događaju u Višnjanu, iz programa ‘Inicijative Višnjan’, u subotu,
10. rujna 2016.
Natjecatelji će o vlastitom rezultatu biti obavješteni putem e-maila najkasnije u ponedjeljak 12. rujna 2016., a rezultati natječaja bit će i javno objavljeni na web stranici Društva arhitekata Istre i facebook stranici grupe Katalizator.

sadržaj natječajnog rada
– fotografije koje se prijavljuju na natječaj moraju biti snimljene na području općine Višnjan
– dozvoljeno je prijaviti do pet fotografija po autoru
– fotografije mogu biti i starijeg datuma ali moraju biti djelo autora koji ih prijavljuje te ne smiju biti ranije javno objavljivane
– forma izričaja i odabir tehnike fotografiranja je slobodna
– poželjno je uz fotografije poslati i kratko tekstualno objašnjenje
Obavezni prilozi (slati u odvojenom file-u zbog poštivanja anonimnosti natječaja):
– kratka biografija autora
– podaci za kontakt
Formati za predaju radova:
– fotografije se šalju isključivo u digitalnom formatu na mail grupa.katalizator@gmail.com
– JPEG
– max. veličina pojedine fotografije 4 MB
– rezolucija 200 – 300 dpi

nagrade
– prva nagrada: godišnja pretplata na stručni časopis
– objava do 10 odabranih radova na facebook stranici grupe Katalizator i na web stranici Društva arhitekata Istre

uvjeti natječaja
Predajom natječajnog rada, autor pristaje na uvjete natječaja:
– svi natjecatelji, slanjem rješenja, opunomoćuju Društvo arhitekata Istre (DAI-SAI) i neformalnu grupu Katalizator da njihov rad
javno objavljuju u sklopu izložbi, publikacija ili sl. uz navođenje natječaja iz kojeg potječe te uz navođenje imena autora ako je to
moguće
– troškove izrade i predaje natječajnog rada snosi natjecatelj (odnosi se na troškove nastale do trenutka prijave na natječaj, npr. troškovi posjeta Višnjanu i sl.)
– raspisivač zadržava pravo poništenja natječaja uslijed slabog odaziva ili procjene stručnog žirija da rješenja ne zadovoljavaju
zadane kriterije
– slanjem radova autori jamče da su fotografije njihovo autorsko djelo
– natječaj je anoniman, članovi žiria neće imati uvid u imena autora što podrazumijeva da poslane fotografije ne smiju biti ranije
javno objavljivane a ni objavljivane tijekom trajanja natječaja
– zbog poštivanja anonimnosti natječaja, fotografija ne smije sadržavati nikakav znak koji bi odavao ime autora te naziv
fotografije ne smije sadržavati ime autora niti nikakvu drugu mogućnost identifikacije

tko će ocjenjivati
MARKO KRNJAJIĆ, fotograf
ROMINA DUŠIĆ, vizualna umjetnica
VALDI ŠKER, fotograf, tajnik udruge Fotovun
dodatne informacije
više informacija na sljedećim linkovima:
– web stranica Društva arhitekata Istre – www.dai-sai.hr
– facebook stranica grupe Katalizator – http://on.fb.me/1RkEN13
– brošura Inicijative Višnjan – http://bit.ly/1VeNFVZ
– službena stranica Općine Višnjan – http://www.visnjan.hr/