Otvoreni grad 2016: intervencije u javnom prostoru Pule, 9.-11.9.

Program projekta “OTVORENI GRAD – intervencije u javnom prostoru Pule” kojeg je pokrenula arhitektica Breda Bizjak u Društvu arhitekata Istre (Dai Sai) održat će se od 9. do 11. rujna 2016. na više lokacija u centru grada: “TERASA TRŽNICA” Robne kuće Pula, “EX KINO BEOGRAD” na Giardinima te “KUĆA BEZ KROVA” u Ul. Hermana Dalmatina 5.

Tema ovogodišnjeg programa je oživljavanje napuštenih i zanemarenih prostora u povijesnoj jezgri grada koji će se redefinirati i aktivirati kao prostori-događaji kroz umjetničke i performativne intervencije. Program obuhvaća široki spektar kulturnih aktivnosti: umjetničku kino-akciju, video rad, glazbene događaje, plesni performans, izložbu u izlogu, društvenu igru, okrugli stol te literarnu matineju.

Koncepcija pojedinog prostora-događaja temelji na suradnji sa umjetnikom odn. umjetničkim kolektivom s kojima je osmišljen privremeni sadržaj lokacije. Lokacija “EX KINO BEOGRAD” povjerena je umjetniku Daliboru Martinisu (kustosice Branka Benčić i Breda Bizjak) u suradnji sa Cinemaniac > misliti film i u partnerstvu sa Apotekom – Prostorom za suvremenu umjetnost, lokacija “NALAZIŠTE AMFORA” ostvarena je sa umjetnikom Sašom Pančićem (kustosica Breda Bizjak), lokacija “KUĆA BEZ KROVA” osmišljena je u suradnji sa Audio vizualnim kolektivom Palme i sekcijom Dai Sai – Djeca i arhitektura te lokacija “TERASA TRŽNICA” sa članovima udruge BukaNoise. Prostori – događaji za jedan će vikend postati privremena prizorišta umjetnosti, druženja i razgovora te se na čas pomaknuti iz anonimnosti i postati javni prostori.

Kroz projekt “Otvorenog grada” istražuju se različiti scenariji privremenog korištenja javnog prostora i njihove reaktivacije odn. ponovnog ‘iščitavanja’ prostora grada. Motivirani trenutnom situacijom koja implicira stagnaciju, degradaciju i sve veću privatizaciju javnog prostora te nemogućnost formalnog učestvovanja u kvalitativnim promjenama istog, ovim se akcijama želi potaknuti razmišljanje, rasprava i rad na projektima u postojećim javnim prostorima povijesne jezgre grada Pule. Upozoriti na ‘nevidljive’, zapuštene i neiskorištene gradske prostore te istražiti i ostvariti mogućnosti za njihovo korištenje za potrebe građana i ponovnu revalorizaciju. Projektom se istražuje javni, polujavni i privatni prostor te moguće međusobne interakcije koje se mogu označiti terminima poput ‘privatni javno dostupan prostor’ i koje je njegovo značenje u urbanom kontekstu. Stvaranje prostora (engl. placemaking), zajednički je proces u kojem građani, arhitekti, aktivisti te predstavnici vlasti i urbanisti podjednako i u sinergiji oblikuju sferu javnosti, a temelji na uključivanju i kolektivnom vlasništvu.

Ovogodišnjim programom zapravo su obuhvaćene četiri lokacije u povijesnoj jezgri grada, no tri će se aktivirati kao prostori-događaji kroz umjetničke i performativne intervencije. Četvrta lokacija, “NALAZIŠTE AMFORA” /Kandlerova ul./, izuzeta je iz programa događaja zbog aktualnih građevinskih radova koji se na njoj odvijaju te smo za tu lokaciju predvidjeli video rad pod naslovom “Dinamička ravan” umjetnika Saše Pančića koji će premijerno biti prikazan na Danima arhitekture u Istri 2016 u studenom ove godine.
Kino-akcija “Drive-in iz pakla / Hell drive – in (Vječna vatra gnjeva)” umjetnika Dalibora Martinisa održat će se u parking garaži u bivšem kinu Beograd kao instalacija i intervencija u napuštenom prostoru kina. Projekt je realiziran u suradnji sa Cinemaniac > misliti film i u partnerstvu sa Apoteka – Prostor za suvrmenu umjetnost. “Live performans i kino projekcija” audio vizualnog kolektiva Palme priredit će se u Kući bez krova, ogoljeloj ruševnoj kući u kojoj će se održati i arhitektonska radionica za djecu i odrasle “Nestajanja ili postajanje?” koju će voditi članice sekcije Djeca i arhitektura (DiA Dai Sai). “Dj set i plesni performans” prirediti će pulska udruga BukaNoise na terasi Robne kuće Pula gdje će se na dva dana otvoriti i izložba “Transmutations” multimedijalne umjetnice Ive Milaković. Uz izložbu bit će predstavljeni i rezultati radionice spekulativnog dizajna “Objekti u prostoru” – “Public space Pula” u organizaciji Udruge Metamedij, Umjetničke akademije u Splitu te Društva arhitekata Istre (Dai Sai). Na Terasi tržnica održat će se okrugli stol na temu “Scenarij: javni čovjek – javni prostor”. Gosti okruglog stola su Irena Boljunčić, Edgar Buršić, Emil Jurcan, Krešimir Krolo, Nikola Vojnović, a moderatorica je Breda Bizjak. Na istoj će se lokaciji  moći prisustvovati “Literarnoj matineji” odnosno čitanju poezije književnika Bojana Žižovića. “Naslov nepoznat” ime je društvene igre koju je osmislio kolektiv OOUR i u kojoj će moći sudjelovati svi zainteresirani građani, a vodit će je Ivana Vratarić.

ORGANIZACIJA PROGRAMA “OTVORENI GRAD 2016″
Projekt je pokrenula arhitektica Breda Bizjak i nastao je u organizaciji sa Društvom arhitekata istre (Dai Sai).
Partneri na projektu za lokaciju “Ex kino Beograd”: Apoteka – prostor za suvremenu umjetnost u suradnji sa Cinemaniac > misliti film.

Projekt su poduprli: Ministarstvo za kulturu RH, Grad Pula, Puljanka d.d., Andre d.o.o., Cream j. d.o.o., Ara Electronic, DigiColor te Istarska kulturna agencija.
Zahvaljujemo se Pula Film Festivalu, Istarskom narodnom kazalištu, Muzeju suvremene umjetnosti Istre na nesebičnoj suradnji, a posebno zahvaljujemo svim autorima, učesnicima te volonterima koji su pomogli u realizaciji programa.

Više o samom projektu možete pročitati ovdje:
Otvoreni grad na Facebooku

PROSTORI – DOGAĐAJI
– “Drive-in iz pakla / Hell drive – in ( Vječna vatra gnjeva)” / Dalibor Martinis / – Kino-akcija – EX KINO BEOGRAD,
– “Dinamička ravan” / Saša Pančić / – Video rad – NALAZIŠTE AMFORA,
– Live performans + kino projekcija / Audio vizualni kolektiv Palme / – KUĆA BEZ KROVA,
– DJ set + plesni performans / BukaNoise / – TERASA TRŽNICA,
– “Transmutations” / Iva Milaković / – Izložba – TERASA TRŽNICA,
– Literarna matineja / Bojan Žižović / – TERASA TRŽNICA,
– “Naslov nepoznat” – Društvena igra / voditeljica: Ivana Vratarić / – TERASA TRŽNICA,
-”Nestajanje ili postajanje?” / DiA DAI SAI / – Arhitektonska radionica – KUĆA BEZ KROVA,
-”Public space Pula” / Udruga Metamedij / – rezultati radionice Objekti u prostoru – TERASA TRŽNICA,
-”Scenarij: javni čovjek – javni prostor” – Okrugli stol / gosti: Irena Boljunčić, Edgar Buršić, Emil Jurcan, Krešimir Krolo, Nikola Vojnović / – TERASA TRŽNICA