Inicijativa Višnjan: rezultati foto-natječaja Arhitektura i ljudi

Na fotonatječaj Višnjan (arhitektura i ljudi), kojeg je Društvo arhitekata Istre raspisalo u suradnji s udrugom fotografa Fotovun, prijavilo se 5 autora sa ukupno 23 fotografije.

Stručni žiri, u sastavu:

Romina Dušić, vizualna umjetnica
Marko Krnjajić, fotograf i
Valdi Šker, fotograf,

ocijenio je najboljom fotografiju autora Francesca Scarpe iz Pule:

Kratko tekstualno objašnjenje autora:
Silos postaje centralna tema fotografija.
Ponekad tužna i ironična, vizija elementa takve važnosti i njegovog odnosa prema tradicionalnom naselju sukobljava se sa ruralnim i turističkim pozivima prostora.
Prizor postaje također metafora odnosa građana prema gradu i način korištenja tradicionalnog grada.

Osim pobjedničke fotografije, u uži krug odabrane su i sljedeće fotografije (navedene redoslijedom kojim su pristigle):

autor: Martin Močibob

autor: Darko Hrastovčak

autor: Aleksander Fabris

autor: Francesco Scarpa

Bez obzira na odabir žirija, sve fotografije uzeti će se u obzir kao dio dokumentacije prikupljene tijekom istraživanja koje provodi ‘Inicijativa Višnjan’ i utjecati će na daljnji tijek ovog interaktivnog arhitektonsko-urbanističkog procesa te stoga zahvaljujemo svim autorima na sudjelovanju.