Future Architecture: Izdavaštvo – akcija / Publishing Acts III – Rijeka, 28. – 30.5.2019.

DCIM100MEDIADJI_0552.JPG

*Please scroll for English version.

‘’Future Architecture: Publishing Acts lll’’ eksperimentalni je program koji se provodi u organizaciji Društva arhitekata Istra (DAI SAI) i u suradnji sa DeltaLabom (Sveučilište u Rijeci) i programskim pravcem Slatko i slano  (Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture), kao treće izdanje istraživanja o izdavaštvu kao urbanoj praksi, a koji  su koncipirali DAI-SAI i Rebekka Kiesewetter. Polazeći od službenog narativa Rijeke kao multietničke luke, žestoko osporavanog teritorija koji je mijenjao vladajuće ruke i demografiju mnogo puta tijekom mnogih stoljeća, sudionici „Publishing Acts lll“ okupit će se kako bi fokus istraživanja stavili na gradsku prošlost, sadašnjost i budućnost prikupljanjem, nadopunjavanjem, preoblikovanjem i ponovnim okupljanjem materijalnih i nematerijalnih povijesnih i sadašnjih izvora. Proces objavljivanja će, s jedne strane, funkcionirati kao “društvena koreografija” u kojoj sudjeluju različiti autori s različitim pozadinama i interesima, lokalnim i stranim perspektivama.

“Publishing Acts” u 2017.  I 2018., kako su ih zamislili DAI-SAI i Rebekka Kiesewetter, bili su vođeni kao eksperimentalna urednička radionica s ciljem stvaranja trenutačnih, suradničkih, otvorenih društveno-političkih imaginarija o gradovima. Publikacija Pula Documents bila je rezultat radionice u Puli koja je održana 2017., a radilo se o performativnoj gesti kojom se nije samo prenosio “iz ruke u ruku” tiskani material, nego i angažiranost o temama koje je publikacija sadržavala. 

Šibenik Alternating Currents drugi je dio „Publishing Acts“ serije, a tiskani materijal izdavačke koja se održala u Šibeniku 2018. koproduciran je s u suradnji s izdavačkom kućom dpr-barcelona.

Budući projekti platforme Future Architecture u suradnji s DAI-SAI i DeltaLabom nastavit će koristiti tiskana izdanja kao rezultat promatranja, istraživanja i diskusije, te će se nastaviti s proizvodnjom  publikacija i istraživanja o pitanjima kao što su: Kako možemo iskoristiti potencijal objavljivanja kako ne bi bio samo iterativan, već doista transformativna gesta? Kako izdavaštvo može pomoći u stvaranju i širenju diskursa , tepovratku fizičkog i apstraktnog prostora za javnost koja svojim postojećim sociopolitičkim i ekonomskim poretkom potiskuje svoje izraze ili glasove? Kako se znanje može širiti, komunicirati i prenositi  otvoreno za prisvajanje, kako bi se potaknule novi narativi i oblici djelovanja izvan institucionalnog, ustaljenog ili povijesnog kanona?

PUBLISHING ACTS III – RASPORED:

Utorak 28. 5. 2019
RADIONICA: PUBLISHING ACTS III
10:00 kratka prezentacija programskog pravca Slatko i slano (Morana Matković), DeltaLab (Ida Križaj Leko) uz sudjelovanje sudionika (10-15’) s raspravom
14:30 Šetnja gradom – vodič: Renato Stanković (DeltaLab)

OTVORENJE IZLOŽBE “LISBON ACTS” I PREZENTACIJA PUBLIKACIJE “ŠIBENIK ALTERNATING CURRENTS”
Lokacija: IVEX, Delta 5, Rijeka
19:00
Govornici: Idis Turato (DeltaLAb, Slatko & slano), Ana Dana Beroš (DAI-SAI), Milan Dinevski (MAO)
Izložbu “Lisbon Acts” realizirao je Lisbon Architecture Triennale, a izložba će ostati otvorenom u Rijeci od 28. svibnja do 7. srpnja 2019. Početna točka izložbe bio je vremenski okvir arhitektonske produkcije od zadnjih 10 godina u gradu Lisabonu. Šest arhitektonskih studija koji su u tom razdoblju osnovali svoje tvrtke u Lisabonu izabrano je za izložbu: Aspa, Barbas Lopes, Can Ran, Miguel Marcelino, PLCO i Site Specific. Raznovrstan izbor arhitektonskih djela posuđen je izmišljenom svijetu priča, pa tako u ovoj izložbi možemo pročitati i priče književnice Patrície Portele u knjizi Floraennui, te pogledati fotografije Catarine Botelho – Filomena Project i film Pedra Cabeleira – Filomena.
Više: https://www.trienaldelisboa.com/programme/hors-serie/lisbonacts-en

Publikacija “Šibenik Alternating Currents”, kao dio serije “Publishing Acts”, ujedinjuje skup kolaborativnih, otvorenih društveno-političkih imaginarija o gradu Šibeniku koji prenose njegovu prošlost, sadašnjost i budućnost. Riječ je o kritičkom promišljanju o prevladavajućim procesima, metodama i okvirima za stvaranje arhitektonskog znanja – posebno o arhitektonskom izdavaštvu: izdavaštvo se ovdje shvaća kao procesualni uređaj koja evocira i uokviruje društveni, relacijski i diskurzivni prostor za višestruko pregovaranje, sutorefleksivno stvaranje smisla i raznovrsno sustvaralaštvo.
Više: http://www.dpr-barcelona.com/index.php?/projects/publishing-acts/

Srijeda 29/ 05/ 2019
RADIONICA: PUBLISHING ACTS III
10:00 – 17:00

PROMOCIJA PUBLIKACIJE “PEJZAŽI POTROŠAČKE KULTURE U SOCIJALISTIČKOJ JUGOSLAVIJI”
Lokacija: Društvo ahitekata Rijeke (DAR), Ul. Ivana Dežmana 2/A, Rijeka
19:00

Knjiga „Pejzaži potrošačke kulture u socijalističkoj Jugoslaviji“ fokusira se na sportsko-trgovački centar Koteks Gripe u Splitu, no i na ostale srodne arhitektonske komplekse izgrađene u Sarajevu, Novom Sadu i Prištini od kraja ’60-ih do ranih ’80-ih godina. Poput prethodnog izdanja, i ovo je također rezultat proširenja početnog aktivističkog interesa, odnosno afirmiranja činjenice da znanstvena valorizacija čini početak smislenog javnog i stručnog dijaloga oko očuvanja recentne arhitektonske baštine. Iza ovog izdanja stoji projekt Motel Trogir koji je proizašao iz građanske inicijative za zaštitu Vitićevih jadranskih motela pokrenute 2013. Publikacija je ujedno i prvi uopće značajniji, nipošto cjelovit, pogled na arhitektonsko stvaralaštvo Živorada Jankovića koji ide u red izuzetnih, ali u još uvijek manje isticanih, a time i istraženih jugoslavenskih arhitekata.

Publikaciju će predstaviti njezini urednici Nataša Bodrožić, Lidija Butković Mićin, Saša Šimpraga.
Više:https://slobodneveze.wordpress.com/publications/

Četvrtak 30/ 05/ 2019
RADIONICA: PUBLISHING ACTS III
10:00 – 17:00

PREDSTAVLJANJE PRIJEDLOGA UMJETNIČKIH INTERVENCIJA U JAVNOM PROSTORU
Lokacija: Muzej moderne i suvremene umjetnosti (MMSU), Krešimirova ul. 26c, Rijeka
19:00
Predstavljanje prijedloga umjetničkih intervencija koje su osmislili Ivana Franke, Tommi Grönlund i Petteri Nisunen.

Radovi Ivane Franke, Tommija Grönlunda i Petterija Nisunena dijele istraživački pristup koji ujedinjuje umjetničku metodologiju s prirodnim znanostima i arhitekturom. Prožimanje grafike, skulptura, arhitekture, pokreta i zvukova matematikom, optikom, fizikom i neuroznanošću u njihovom radu dovodi nas do osjećaja koji se čine izvan naših osjetilnih ograničenja.

SURADNICI NA RADIONICAMA:

Future Architecture sudionici:
1. Klodiana Millona, Rotterdam
2. Cam Liu, Rotterdam
3. Tiago Saraiva, Lisabon
4. Viktoria Khokhlova, Tyumen
5. Mikheil Mikadze, Moskva, XOPA
6. Oyat Shukurov, Moskva, XOPA

Sudionici iz Hrvatske:
7. Marko-Luka Zubčić, Rijeka
8. Leo Kirinčić, Rijeka
9. Nikola Štefanac, Rijeka
10. Marin Nižić, Rijeka
11. Petronela Schredlova, Bratislava
12. Andrej Kljun, Rijeka

Voditelji radionice:
Ana Dana Beroš, Morana Matković, Ida Križaj Leko

Partneri: dpr-barcelona (TBC)

—————————————————————————-

FUTURE ARCHITECTURE:
PUBLISHING ACTS III programme in RIJEKA, 28 – 30 May, 2019

“Publishing Acts III” organized by the Society of Istrian Architects (DAI-SAI), in collaboration with DeltaLab (University of Rijeka) and flagship Sweet & Salt (Rijeka 2020 – European Capital of Culture), is the third edition of an investigation on publishing as an urban practice conceived by DAI-SAI and Rebekka Kiesewetter. Starting from the official narrative of Rijeka as a multi-ethnic port, a fiercely contested territory that has been changing ruling hands and demographics many times over the centuries, the participants of “Publishing Acts III” will come together to re-narrate the city’s past, present and future by collecting, questioning, complementing, transforming and reassembling material and immaterial historic and present sources. The publishing process will on the one hand function as a “social choreography” involving a variety of authors with diverse backgrounds and interests, local and foreign perspectives.

The preceding “Publishing Acts” in 2017 and 2018 were conceived by DAI-SAI and Rebekka Kiesewetter as experimental editorial workshops with the aim to produce instant, collaborative, open-end socio-political imaginaries about cities. The publication “Publishing Acts” Pula Documents resulting from the first workshop held in Pula: a performative gesture by which not only a printed product was imparted but also the engagement with the topics it contains. Šibenik Alternating Currents is the second part of the “Publishing Acts” series, a print-on-demand matter of the Šibenik editorial workshop held in 2018 coproduced with dpr-barcelona.

Future projects of Future Architecture platform in collaboration with DAI-SAI and DeltaLab will pursue publishing as a tool of observation, research and discussion, produce further publications and explore questions like: How can we draw from publishing’s potential to not only be an iterative but a truly transformative gesture? How can publishing help to produce and spread (counter-)discourse and reclaim physical and abstract space for (counter-)publics who have their expressions or voices suppressed by the existing sociopolitical and economic order? How can knowledge be diffused, communicated and passed on for appropriation, in order to instigate new narratives and forms of agency beyond an institutional, popular or historical canon?

PUBLISHING ACTS III SCHEDULE:

Tuesday 28/ 05/ 2019
WORKSHOP: PUBLISHING ACTS III / 1st Day
Location: IVEX, Delta 5, Rijeka
10:00 – 13:30 Morning Session – short presentations of Sweet & Salt (Morana Matković), DeltaLab (Ida Križaj Leko) and participants’ practices (10-15’) with a discussion
14:30 City Walk guided by Renato Stanković (DeltaLab)

EXHIBITION OPENING
Location: IVEX, Delta 5, Rijeka
19:00 “Lisbon Acts” exhibition opening with “Šibenik Alternating Currents” publication presentation
Speakers: Idis Turato (DeltaLAb, Sweet & Salt), Ana Dana Beroš (DAISAI), Milan Dinevski (MAO)

The exhibition “Lisbon Acts” was produced by the Lisbon Architecture Triennale and is on display in Rijeka, Croatia, from 28 May to 7 July. The last ten years in the city of Lisbon was the starting point of the exhibition. Six architecture studios that have established their companies in Lisbon during that period of time were chosen: Aspa, Barbas Lopes, Can Ran, Miguel Marcelino, PLCO and Site Specific. A gigantic tower block, a bar in a garden, an intervention on a river boat station, a meditation centre, a church and a private apartment. The diverse selection of architectural works is lent to the fictional world of stories, and so, in this exhibition you can also read the stories of writer Patrícia Portela in the book Floraennui, you can see Catarina Botelho’s photographs, Filomena Project, and watch Pedro Cabeleira’s film, Filomena.
More: https://www.trienaldelisboa.com/programme/hors-serie/lisbonacts-en

“Šibenik Alternating Currents”, as part of the “Publishing Acts“ series, unites a set of collaboratively produced, open-ended socio-political imaginaries about the Croatian city Šibenik re-narrating its past, present and future. It also is a critical reflection on prevailing processes, methods and frames for architectural knowledge production – specifically on architectural publishing: Publishing here is understood as a processual device evoking and framing a social, relational and discursive space for multi-vocal negotiation, self-reflexive sense-making, and differentiated co-production. It is targeted at opening counter-narratives, and counter-spaces, that are not only collectively formable and usable but also able to challenge predominant historical, social, political, and economic protocols.

More:
http://www.dpr-barcelona.com/index.php?/projects/publishing-acts/
http://archifutures.futurearchitectureplatform.org/platform-member/publishing-acts-ii/

Wednesday 29/ 05/ 2019
WORKSHOP: PUBLISHING ACTS III / 2nd Day
10:00 Morning Session
14:30 Afternoon Session

EVENING:
Location: DAR (the Rijeka Society of Architects), Ul. Ivana Dežmana 2/A, Rijeka
19:00 Book Promotion “Consumer Culture Landscapes in Socialist Yugoslavia” by Motel Trogir and its editors Nataša Bodrožić, Lidija Butković Mićin, Saša Šimpraga

Socialist Republic of Yugoslavia was a unique experiment with progressive social forms that were matched by specific urban and spatial development. Since the end of the 1960’s until the country’s disintegration in the 1990’s is a period of ambiguity: while according to some researchers, the marketoriented economic reforms brought a much needed opening and liberalization, according to others it marked the beginning of an end of the revolutionary demand for equality. Thus, the anti-utopianism of the consumer welfare reflected in the rise of the middle class with its recognisable habits and taste.

More:
https://www.onomatopee.net/exhibition/landscapes-of-consumer-culture-in-socialist-yugoslavia/
https://slobodneveze.wordpress.com/publications/

Thursday 30/ 05/ 2019
WORKSHOP: PUBLISHING ACTS III / 3rd Day
“Open Session”: Individual Field Research (with possibility to work at IVEX)
14:30 “Open Editorial Session”: Presentation/re-representation on possible directions to continue, topics, perspectives, contributions & publishing formats – with invited guests
Workshop Session until 17:00

EVENING:
Location: Museum of Modern and Contemporary Art (MMSU), Krešimirova ul. 26c, Rijeka
19:00 Presentation of the installations at the Rječina River and the Warehouse conceived by the artists Ivana Franke, Tommi Grönlund and Petteri Nisunen. The works of Ivana Franke, Tommi Grönlund, and Petteri Nisunen share an explorative approach, which unites artistic methodology with natural sciences and architecture. The permeation of graphics, sculptures, architecture, movement, and sounds with mathematics, optics, physics, and neuroscience in their work leads us to experience sensations that seem to be outside of our sensory limitations.

More: https://www.ivanafranke.net

WORKSHOP COLLABORATORS:

Future Architecture Participants:
1. Klodiana Millona, Rotterdam
2. Cam Liu, Rotterdam
3. Tiago Saraiva, Lisabon
4. Viktoria Khokhlova, Tyumen
5. Mikheil Mikadze, Moskva, XOPA
6. Oyat Shukurov, Moskva, XOPA

Local Participants:
7. Marko-Luka Zubčić, Rijeka
8. Leo Kirinčić, Rijeka
9. Nikola Štefanac, Rijeka
10. Marin Nižić, Rijeka
11. Petronela Schredlova, Bratislava
12. Andrej Kljun, Rijeka

Workshop Facilitators:
Ana Dana Beroš, Morana Matković, Ida Križaj Leko

Editorial partners: dpr-barcelona (TBC)