PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE ZA IZMJENE I DOPUNU STATUTA DAI-SAI

Pozivaju se članovi Društva arhitekata Istre – Societa’ architetti dell’ Istria da najkasnije do

15. studenog 2010. godine dostave svoje prijedloge i primjedbe za izmjene i dopunu Statuta DAI-SAI.

Prijedlozi se mogu slati na mail adresu Društva dai-sai@inet.hr ili poštansku adresu sjedišta koja glasi

DAI-SAI

Istarska 30 (MMC LUKA)

52100 Pula

uz napomenu “Prijedlozi i primjedbe za izmjene i dopunu Statuta DAI-SAI”.


Statut DAI-SAI dostupan je u tajništvu Društva (Istarska 30, Pula) te na internetskoj stranici www.dai-sai.hr

S poštovanjem,

Davor Matticchio

predsjednik DAI-SAI