Najnovije u DAR

DAR: predavanje Ide Križaj Leko

Društvo arhitekata RijekaVas na predavanje arhitektice Ide Križaj Leko u sklopu A.radionice koje će se održati sutra, u subotu, 16.04.2014., u 10,00 sati, u prostorima Društva arhitekata Rijeka, Dežmanova 2A.

Više o predavanju: http://d-a-r.hr/?p=6939

DAR: Natječaj za uređenje obalnog pojasa naselja Baška – REZULTATI NATJEČAJA

NAZIV NATJEČAJA:
Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja obalnog pojasa naselja Baška

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA
Natječaj je urbanističko-arhitektonski, javni, opći, drugog stupnja složenosti, u jednom stupnju provedbe, anonimni, za realizaciju.

RASPISIVAČ I INVESTITOR NATJEČAJA:
OPĆINA BAŠKA
Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554
koju zastupa načelnik općine mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec.
tel.: +385 (0) 51 750 550,
fax.: +385 (0) 51 750 560,
e-mail: opcina-baska@ri.t-com.hr
web: (www.baska.hr)

PROVODITELJ I ORGANIZATOR NATJEČAJA:
DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR),
Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB:02738753386
koje zastupa predsjednik Gordan Resan, dipl.ing.arh.
tel.: +385 (0) 51 585 829
fax.: +385 (0) 51 585 829
e-mail: info@d-a-r.hr
web: www.d-a-r.hr

Svi detalji i natječajni eleborat na linku: http://d-a-r.hr/?p=6468

Rezultate natječaja pogledajte na linku http://d-a-r.hr/?p=6705

DAR: međunarodna radionica CREATIVE DOCKLANDS u Rijeci

cr dock

Društvo arhitekata Rijeka i Grad Rijeka domaćini su međunarodne urbanističko-arhitektonske radionice Creative Docklands u kojoj sudjeluju studenti i mentori iz Nizozemske, Austrije, Slovenije i Hrvatske (Saxion University – Departement of Urban Design – The Netherlands, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za arhitekturo, TU Graz,  Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet), a u organizaciji Društva urbanista i prostornih planera Slovenije.

Radionica će se održati od 20.9. do 26.9. u Rijeci u Društvu arhitekata Rijeka te na specifičnim gradskim lokacijama na potezu od Hartere do Torpeda.

Namjera radionice je uključiti studente arhitekture i urbanizma u izradu novih prostornih vizija gradskog obalnog pojasa iz perspektive mladih ljudi imajući u vidu događanja u gradu Rijeci i kulturnu scenu grada.

Granice između grada i luke, odnosno luke i okolnog krajolika postaju ključna točka u provedbi suvremenih koncepata urbanizma, te će tijekom radionice naglasak biti upravo na tim zonama.

Više na temu: http://d-a-r.hr/?p=6291

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja Malinska – PRODULJENJE ROKOVA

Pročitaj ostatak…

Rezultati natječaja za uređenje područja Delte i luke Baroš u Rijeci

Rezultate za Natječaj za izradu idejnog urbanističkog-arhitektonskog rješenja za uređenje područja Delte i Luke Baroš u Rijeci možete pogledati putem slijedećeg linka:

http://d-a-r.hr/deltaImpressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.