Najnovije u foto natječaj

Inicijativa Višnjan: rezultati foto-natječaja Arhitektura i ljudi

Na fotonatječaj Višnjan (arhitektura i ljudi), kojeg je Društvo arhitekata Istre raspisalo u suradnji s udrugom fotografa Fotovun, prijavilo se 5 autora sa ukupno 23 fotografije.

Stručni žiri, u sastavu:

Romina Dušić, vizualna umjetnica
Marko Krnjajić, fotograf i
Valdi Šker, fotograf,

ocijenio je najboljom fotografiju autora Francesca Scarpe iz Pule:

Kratko tekstualno objašnjenje autora:
Silos postaje centralna tema fotografija.
Ponekad tužna i ironična, vizija elementa takve važnosti i njegovog odnosa prema tradicionalnom naselju sukobljava se sa ruralnim i turističkim pozivima prostora.
Prizor postaje također metafora odnosa građana prema gradu i način korištenja tradicionalnog grada.

Pročitaj ostatak…

Inicijativa Višnjan: NATJEČAJ #3 – foto natječaj Višnjan (arhitektura i ljudi)

Društvo arhitekata Istre – Societa’ achitetti dell’Istria (DAI-SAI), u suradnji s udrugom fotografa Fotovun, raspisuje foto natječaj s temom ‘Višnjan (arhitektura i ljudi)’

cilj
U veljači 2016. godine, neformalna grupa Katalizator, u suradnji s Društvom arhitekata Istre, pokrenula je u Višnjanu
interaktivni arhitektonsko urbanistički proces pod nazivom ‘Inicijativa Všnjan’. U sljedećih nekoliko godina inicijativa
će, u Višnjanu, okupljati arhitekte i druge stručnjake kako bi isprovocirali interakciju sa stanovnicima i lokalnom
samoupravom u planiranju budućeg izgleda Višnjana.
Osim za dobivanje kvalitetnih fotografija Višnjana, natječaj će poslužiti i kao dio istraživanja postojećeg stanja
Višnjana, njegove arhitekture i načina na koji ljudi koriste postojeće prostore.

Pročitaj ostatak…Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.