Otkazano je predavanja Geodezija i kartografija u praksi ovlaštenog arhitekta


SVA PREDAVANJA SU OTKAZANA ZBOG NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVA,

ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU!

Hrvatska komora arhitekata organizira ciklus predavanja

Geodezija i kartografija u praksi ovlaštenog arhitekta

koja obrađuje sljedeće teme:

Prostorno uređenje, gradnja i građevinska inspekcija u svjetlu geodetske djelatnosti (2 školska sata)
-   predavanje pregledno prikazuje nove propise prostornog uređenja, gradnje i građevinske inspekcije, posebno dio vezan u geodetsku djelatnost i važnost u praksi ovlaštenih arhitekata

Geodetski projekt u praksi (2 školska sata)

-   prikaz i primjena Pravilnika o geodetskom projektu

Predavanja će se održati:

19. svibnja u 10,00 sati u Zagrebu, Velika dvorana Chromosov toranj, Ul. grada Vukovara 271, prizemlje

20. svibnja u 14,00 sati u Zadru, Impact centar,  Put Stanova bb

21. svibnja u 11,30 sati u Splitu, Društvo arhitekata Splita, Starčevićeva 24

22. svibnja u Dubrovniku u 12,00 sati u prostorijama Sveučilišnog kampusa, Branitelja Dubrovnika 41.

26. svibnja u Osijeku u 12,00 sati u Domu Tehnike, Trg Jurija Križanića 1

27. svibnja u  Puli u 12,00 sati u velikoj dvorani Hrvatske gospodarske komore, Županijska komora Pula, Carrarina 5.

Predavanje se u Programu stručnog usavršavanja boduje s četiri (4) boda.

Prijaviti se možete uz dokaz o uplati kotizacije putem priložene prijavnice.

Kotizacija za prisustvovanje predavanjima iznosi 500,00 kn,  uputa za plaćanje je u prilogu prijavnice, a minimalan broj potrebnih prijava je 20.

Rok za prijavu je tri dana prije predviđenog održavanja seminara, a ukoliko ne pristigne dovoljan broj prijava predavanja će se otkazati.

Autor/izvor: HKA 14/05/2014