Najnovije u Godišnja skupština

POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU DAI-SAI u četvrtak, 10. travnja 2014. u 18.30 sati Dvorana Hrvatske gospodarske komore, Carrarina 5, Pula

__

Poštovani članovi,

Pozivamo Vas na godišnju skupština članova DAI-SAI koja će se održati se u četvrtak, 10. travnja 2014. pgodine s početkom u 18.30 sati u prostoru Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Pula na adresi Carrarina 5 u Puli.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Prihvaćanje prijedloga Dnevnog reda

2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

3. Izvještaj o aktivnostima Društva u 2013. godini (programsko izvješće)

4. Izvješće o urbanističko-arhitektonskim natječajima u kojima je DAI-SAI provoditelj (Trg kralja Tomislava, Veliki Trg u Novigradu)

5. Financijski izvještaj za 2013. godinu

6. Izdana knjiga Franca Branka Ancelja „Sto godina pulskih vizura“ (ur. Gorka Ostojić Cvajner, izd. Cvajner doo Pula i DAI-SAI, Pula 2013.)

7. Sanja Cvjetko Jerković, članica DAI-SAI, na čelu UHA-e

8. Najava aktivnosti DAI-SAI za 2014. godinu

9. Razno

Srdačan pozdrav svima.

S poštovanjem,

Leonid zuban

Predsjednik DAI-SAI

POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU DAI-SAI, SRIJEDA 10. 04. 2013. U 18:30 SATI Dvorana Hrvatske gospodarske komore, Carrarina 5, Pula

Poštovani članovi,
Pozivamo Vas na Godišnju skupštinu članova DAI-SAI koja će se održati u srijedu, 10. travnja 2013. s početkom u 18.30 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Carrarina 5, Pula.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Izvještaj o aktivnostima Društva u 2012. godini
2. Financijski izvještaj za 2012. godinu
3. Najava aktivnosti DAI-SAI za 2013. godinu
4. Razno

Molimo Vas za što veći odaziv kako bismo mogli održati skupštinu.

Srdačan pozdrav svima.

Leonid Zuban

Predsjednik DAI-SAI

Zapisnik godišnje skupštine DAI-SAI, 12. travanj 2012.

Poštovani članovi,
U privitku ćete pronaći Zapisnik godišnje skupštine Društva arhitekata Istre, održane 12. 04. 2012.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Financijsko i programsko izvješće za 2011. godinu
3. Izbor predstavnika DAI SAI pri UHA-i
4. Prijem novih članova u DAI-SAI
5. Koordinator za predpristupne fondove EU pri MMC-u LUKA
6. Izbor devetog člana Predsjedništva DAI-SAI
7. Razno

Zapisnik GS 12.04.2012.

Poziv na Godišnju skupštinu DAI-SAI, četvrtak 12. travnja 2012. u 18 sati

Poštovani članovi,

Pozivamo Vas na Godišnju skupštinu članova DAI-SAI koja će se održati u četvrtak, 12. travnja 2012. s početkom u 18 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Carrarina 5, Pula.

Poziv s prijedlogom dnevnog reda pronaći ćete u privitku.

Molimo Vas za što veći odaziv kako bismo mogli održati skupštinu.

Dobrodošli!Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.