Najnovije u Gornji Kamenjak

Očitovanje i apel članova predsjedništva DAI-SAI povodom zahvata u prostoru i sječe stabala u sklopu projekta izgradnje pješačke staze od Banjola do Premanture

Staza Gornji Kamenjak_web

Predsjedništvo Društva arhitekata Istre objavljuje očitovanje i apel upućen investitoru zahvata, Općini Medulin u vezi zahvata u prostoru u sklopu projekta izgradnje pješačke staze od Banjola do Premanture s izgradnjom javne rasvjete, a o čemu smo saznali iz članka objavljenom u digitalnim novinama Istra24 dana 23.2.2024.

Predmetno područje koje se namjerava urediti i na kojem se izvodi ekstenzivno uklanjanje stabala nalazi se na zaštićenom području Gornji Kamenjak, koji je od 1996. godine zaštićen u kategoriji značajnog krajobraza. Iako manje poznat od Donjeg Kamenjaka, područje je izuzetno floristički vrijedno. Naime, na Gornjem Kamenjaku zabilježeno je čak 487 različitih vrsta biljaka. Ovako velik broj biljnih svojti na relativno malom području ukazuje na velik stupanj biološke raznolikosti. Osim bioloških vrijednosti, Gornji Kamenjak obiluje i kulturnim vrijednostima među kojima su austrougarske vojne građevine i bunkeri, suhozidi, usjeklina u stijeni koja je služila kao ključna vojna kontrola plovila koji su se približavali Puli za vrijeme Austro-ugarske vladavine a koja ujedno obiluje fosilima, zatim križni put sa skulpturama i kapelicom Gospe Lurdske, staza za slijepe, pećina te nekoliko točaka sa prekrasnim vizurama. Te znamenitosti prepoznate su i zabilježene tijekom trajanja radionice “Djeca i arhitektura” koja se u organizaciji Društva arhitekata Istre održala 2015. godine na tom potezu, odnosno na relaciji Monte Kope – Gornji Kamenjak sa izlazom kod groblja u Premanturi. Tom je prilikom realiziran i letak na kojem se uz osnovne informacije o vrijednom području nalazi i mapa staze s označenim svim nabrojenim znamenitostima, a koji je tiskan nakon radionice te ga prilažemo dopisu.

Taj postojeći put koji povezuje Volme s Premanturom i koji je izuzetno turistički atraktivan mogao bi biti uređen i kao biciklistička staza koja bi u potpunosti odgovarala potrebama projekta općine. Time se mogla izbjeći devastacija stabala uz cestu koja je nažalost već napravljena, ali bi se izmjenom trase mogla spriječiti još veća devastacija kroz šumu koja tek slijedi.

Mišljenja smo da se, bez obzira na dobivenu lokacijsku dozvolu i građevinsku dozvolu za biciklističku stazu, spomenuti radovi izvode u suprotnosti sa odredbama važećeg prostornog plana PPUO Medulin, čl. 89 u kojem stoji:

(1) Ovim PPUO-om utvrđuje se obaveza uređenja i izgradnje obalne šetnice “lungomare” duž cjelokupnog obalnog poteza Općine Medulin, koja se, osim za pješački promet, može koristiti i za biciklistički, te alternativni turistički prijevoz.

(4) Svi navedeni zahvati ne smiju mijenjati značajke krajolika u kojem se grade, a POSEBNO SE ISKLJUČUJE MOGUĆNOST ISKRČENJA AUTOHTONONIH I HOMOGENIH ŠUMSKIH POVRŠINA s ciljem izgradnje zahvata iz stavka 1. ovog članka.

Osim toga, iz medija saznajemo da nadležnom županijskom Upravnom odjelu za održivi razvoj nije predan zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta za zahvat na biciklističkoj stazi od Banjola prema Premanturi, a trebao je biti s obzirom na područje zahvata na zaštićenom području Gornjeg Kamenjaka.

Društvo arhitekata Istre pozdravlja i prepoznaje početnu namjeru Općine Medulin da poveže naselja Banjole i Premanturu s održivim načinima prometne infrastrukture kao što su biciklističke staze, no veoma je važno da pri realizaciji te ideje ne nastane nenadoknadiva šteta na postojećem prirodnom dobru, a posebno ako se radi o zaštićenom krajobrazu jer se time poništava primarna namjera održivog razvoja.

Svjesni smo činjenice da je projekt već odmakao, no ovim putem apeliramo da se ponovo razmisli o nastavku projekta, pogotovo na relaciji od Volma do Premanture. Smatramo da još uvijek nije kasno promjeniti trasu biciklističke staze i popraviti ishod cjelokupnog projekta, zaustaviti potpunu devastaciju područja te ga učiniti zaista održivim i “zelenim” kao što se to projektom deklarira.

Stojimo na raspolaganju za suradnju i za sve dodatne informacije.

Članovi predsjedništva
Društva arhitekata Istre

Originalni dokument: Očitovanje

Klikom na slike otvaraju se dokumenti u punoj veličini.

Letak Gornji kamenjak_web_1

Letak Gornji kamenjak_web_2

DiA mapirala Gornji Kamenjak!

U organizaciji Javne ustanove Kamenjak i Sekcije Djeca i arhitektura DAI-SAI, u subotu 28.03.2015. na Gornjem Kamenjaku održan je edukacijski izlet pod nazivom ‘Upoznajmo Kamenjak’.

Pročitaj ostatak…Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.