DAR: međunarodna radionica CREATIVE DOCKLANDS u Rijeci

cr dock

Društvo arhitekata Rijeka i Grad Rijeka domaćini su međunarodne urbanističko-arhitektonske radionice Creative Docklands u kojoj sudjeluju studenti i mentori iz Nizozemske, Austrije, Slovenije i Hrvatske (Saxion University – Departement of Urban Design – The Netherlands, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za arhitekturo, TU Graz,  Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet), a u organizaciji Društva urbanista i prostornih planera Slovenije.

Radionica će se održati od 20.9. do 26.9. u Rijeci u Društvu arhitekata Rijeka te na specifičnim gradskim lokacijama na potezu od Hartere do Torpeda.

Namjera radionice je uključiti studente arhitekture i urbanizma u izradu novih prostornih vizija gradskog obalnog pojasa iz perspektive mladih ljudi imajući u vidu događanja u gradu Rijeci i kulturnu scenu grada.

Granice između grada i luke, odnosno luke i okolnog krajolika postaju ključna točka u provedbi suvremenih koncepata urbanizma, te će tijekom radionice naglasak biti upravo na tim zonama.

Više na temu: http://d-a-r.hr/?p=6291