Najnovije u Grad Rovinj

Natječaj za idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije poslovne zgrade “Stara hladnjača” u stambeno-poslovnu zgradu u Rovinju

foto 2

Grad Rovinj-Rovigno i Tommy d.o.o. raspisuju, a Društvo arhitekata Istre provodi

Javni, opći, u jednom stupnju, I. stupnja složenosti,
anonimni, za realizaciju
NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA
REKONSTRUKCIJE POSLOVNE ZGRADE „STARA HLADNJAČA“
U STAMBENO POSLOVNU ZGRADU U ROVINJU-ROVIGNO

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:
97-20/RO-IA/N

RASPISIVAČ 1. natječaja je Grad Rovinj-Rovigno;
Sjedište: Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno
OIB: 25677819890
Tel: 052 805 250,
e-mail: gradonacelnik@rovinj-rovigno.hr
internetska adresa: www.rovinj-rovigno.hr
Odgovorna osoba Raspisivača 1. je:  dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., gradonačelnik

RASPISIVAČ 2. I INVESTITOR natječaja je Tommy d.o.o.;
Sjedište: Domovinskog rata 93, 21000 Split
OIB: 00278260010
Tel: 021/202 605
e-mail: uprava@tommy.hr
Zastupan po: Ante Josić, dipl.oec., predsjednik uprave

Sukladno članku 13. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza za glavnog raspisivača imenovan je Grad Rovinj-Rovigno.

PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE, SOCIETA’ ARCHITETTI DELL’ISTRIA  (DAI-SAI), Istarska 30, 52100 Pula,
OIB: 18852569845
Tel: 098 331 351
e-mail: dai-sai@dai-sai.hr
internetska adresa: www.dai-sai.hr
Odgovorna osoba Provoditelja: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
Izrađivač programa za provedbu javnog natječaja:
VV-PROJEKT d.o.o.iz Splita
Ivan Radeljak dipl.ing.arh.
OIB:25400959735
Tel.: 021 322 249
e-mail: ivan.radeljak@vv-projekt.hr
Uvjete natječaja utvrdili su Raspisivač 1., Raspisivač 2. i Provoditelj Natječaja. 

Pročitaj ostatak…

Rezultati Natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju

Grad Rovinj – Rovigno
i
Društvo arhitekata Istre – Societa’ architetti dell’Istria (DAI SAI)
OBJAVLJUJU REZULTATE

Za javni, opći, prvi stupanj složenosti, u jednom stupnju provedbe, anonimni, za realizaciju
NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA MARŠALA TITA I OKOLNIH TRGOVA U ROVINJU

Evidencijski broj nabave: JN-N-1/16-UOPP
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:  32-16/RO-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno, OIB:  25677819890,  
Tel:  052 805 205,
e-mail: gradonacelnik@rovinj.hr
internetska adresa: www.rovinj.hr
Odgovorna osoba Raspisivača je:  Giovanni Sponza, gradonačelnik.

PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE, SOCIETA’ ARCHITETTI DELL’ISTRIA  (DAI-SAI), Istarska 30, 52100 Pula, OIB: 18852569845
Tel:  098 331 351
e-mail: dai-sai@dai-sai.hr
internetska adresa: www.dai-sai.hr
Odgovorna osoba Provoditelja: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

Pročitaj ostatak…

Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju

Grad Rovinj-Rovigno raspisuje, a Društvo arhitekata Istre – Societa’ architetti dell’Istria (DAI-SAI) provodi

Javni, opći, prvi stupanj složenosti, u jednom stupnju provedbe, anonimni, za realizaciju NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA UREĐENJA TRGA MARŠALA TITA I OKOLNIH TRGOVA U ROVINJU

Evidencijski broj nabave:
JN-N-1/16-UOPP
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:
32-16/RO-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno, OIB: 25677819890, Tel: 052 805 205,
e-mail: gradonacelnik@rovinj.hr
internetska adresa: www.rovinj.hr
Odgovorna osoba Raspisivača je: Giovanni Sponza, gradonačelnik.

PROVODITELJ natječaja je Društvo arhitekata Istre – Societa’ architetti dell’Istria  (DAI-SAI), Istarska 30, 52100 Pula, OIB: 18852569845
Tel: 098 331 351
e-mail: dai-sai@dai-sai.hr
internetska adresa: www.dai-sai.hr
Odgovorna osoba Provoditelja: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
Izrađivač programa za provedbu javnog natječaja: A.B.C.D. d.o.o. Poreč, Osmog marta 1, 52440 Poreč OIB: 35600938308 sa stručnim timom: Jugo Jakovčić, dipl. arheolog i pov. umjetnosti, konzervator; Dino Krizmanić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 3032; Leonid Zuban, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 3363

Uvjete natječaja utvrdili su Raspisivač i Provoditelj Natječaja.

PREDMET je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju.

SVRHA natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenje prostora Trga maršala Tita i okolnih trgova, uskladiti današnje urbane, socijalne, društvene potrebe građana i turista sa povijesnom urbanističko-arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju na otvorenom javnom gradskom prostoru.

Cilj je Natječaja i sagledavanje prostornih mogućnosti u povezivanju osnovnih funkcija trgova i rive kao i moguće namjene dajući specifični akcent na lokaciju i povezivanje povijesne jezgre s užim centrom grada.

Pročitaj ostatak…Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.