DAZ: natječaj HEP-a za umjetničko-likovno rješenje akumulatora topline

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) u organizaciji i provedbi za HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb

Objavljuje raspis za Umjetničko – likovni, otvoreni, opći, javni, za realizaciju, u jednom stupnju, anonimni

NATJEČAJ za izradu
Umjetničko – likovnog rješenja akumulatora topline

INVESTITOR I NARUČITELJ
HEP- Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, pogon TE-TO Zagreb, Kuševačka 10A, koje zastupa direktor Damir Božičević

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik dr.sc.Rene Lisac, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja  imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan navedenih uvjeta:
– umjetnici sa završenom likovnom akademijom;
– arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom;
– dizajneri sa završenim Studijem dizajna;
– umjetnici sa redovnim članstvom u strukovnoj umjetničkoj udruzi (HDLU, ULUPUH, HDD, UHA i slično)

ROKOVI
Početak  natječaja: četvrtak, 13.10.2016.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: nedjelja, 23.10.2016.
Rok predaje natječajnih radova: četvrtak, 23.11.2016.

Natječajne podloge su dostupne na poveznici: http://bit.ly/2dvfZEz

Pročitaj ostatak…