IKA i Udruga Metamedij: ispunite anketu o kulturnim potrebama u Istri

Istarska kulturna agencija (IKA) i udruga Metamedij provode istraživanje o kulturnim potrebama i obrascima kulturne potrošnje građana u Istarskoj županiji. Istraživanje je dio projekta Mi plus, kojega su nakon višegodišnje suradnje pokrenuli OCD-ovi koji se bave nezavisnom kulturom i novomedijskom umjetnošću te zagovaranjem boljeg pozicioniranja iste u cijeloj županiji.

Aktivnost se provodi uz stručno vodstvo doc.dr.sc. Krešimira Krola i dr.sc. Željke Tonković s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru.

Anketom se žele istražiti različite dimenzije kulturnih potreba i kulturne potrošnje mladih i ostalih građana na području Istarske županije, a sudjelovanje je u potpunosti anonimno i dobrovoljno. Svi podaci prikupljeni ovim putem koristit će se isključivo za potrebe projekta i njegove ishode. Ispunjavanje ankete traje od 15 do 20 minuta.

Kako bismo dobili vjerodostojne rezultate potrebno je da anketa, koja se nalazi na linku https://mmedij2020.questionpro.com/, dopre do što većeg broja građana. 

Hvala na sudjelovanju!