Natječaj za idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije poslovne zgrade “Stara hladnjača” u stambeno-poslovnu zgradu u Rovinju

foto 2

Grad Rovinj-Rovigno i Tommy d.o.o. raspisuju, a Društvo arhitekata Istre provodi

Javni, opći, u jednom stupnju, I. stupnja složenosti,
anonimni, za realizaciju
NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA
REKONSTRUKCIJE POSLOVNE ZGRADE „STARA HLADNJAČA“
U STAMBENO POSLOVNU ZGRADU U ROVINJU-ROVIGNO

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata:
97-20/RO-IA/N

RASPISIVAČ 1. natječaja je Grad Rovinj-Rovigno;
Sjedište: Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno
OIB: 25677819890
Tel: 052 805 250,
e-mail: gradonacelnik@rovinj-rovigno.hr
internetska adresa: www.rovinj-rovigno.hr
Odgovorna osoba Raspisivača 1. je:  dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., gradonačelnik

RASPISIVAČ 2. I INVESTITOR natječaja je Tommy d.o.o.;
Sjedište: Domovinskog rata 93, 21000 Split
OIB: 00278260010
Tel: 021/202 605
e-mail: uprava@tommy.hr
Zastupan po: Ante Josić, dipl.oec., predsjednik uprave

Sukladno članku 13. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza za glavnog raspisivača imenovan je Grad Rovinj-Rovigno.

PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE, SOCIETA’ ARCHITETTI DELL’ISTRIA  (DAI-SAI), Istarska 30, 52100 Pula,
OIB: 18852569845
Tel: 098 331 351
e-mail: dai-sai@dai-sai.hr
internetska adresa: www.dai-sai.hr
Odgovorna osoba Provoditelja: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
Izrađivač programa za provedbu javnog natječaja:
VV-PROJEKT d.o.o.iz Splita
Ivan Radeljak dipl.ing.arh.
OIB:25400959735
Tel.: 021 322 249
e-mail: ivan.radeljak@vv-projekt.hr
Uvjete natječaja utvrdili su Raspisivač 1., Raspisivač 2. i Provoditelj Natječaja. 

Pročitaj ostatak…