Najnovije u predsjedništvo

Zapisnik Predsjedništvo DAI-SAI 12.12.2011.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje prijedloga dnevnog reda
2. Delegati DAI-SAI za predsjedništvo i skupšinu UHA-e za mandat 2012./2013.
3. Otvoreno pismo Predsjedniku Vlade RH sa 10 zahtjeva arhitektonske struke
4. Zajednički nastup DAI-SAI i UHA na izložbi „Sezona urbanizma“
5. Nastavak komunikacije sa predstavnicima gradskih upravnih odjela za prostorno uređenje
6. Međuodnos MMC-a LUKA i udruga članica te prijedlog zamjene uredskih prostorija

Zapisnik Predsjedništvo 12.12.2011.

Zapisnik Predsjedništvo DAI-SAI 24.10.2011.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje konačnog prijedloga izmjena i dopuna statuta DAI-SAI. 
Nacrt izmjene pripremila J. Peharda Doblanović.
2. Razno

Zapisnik Predsjedništvo 24.10.2011.

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta

Sastanak predsjedništva u ponedjeljak 24.10.2011. u 18:30, MMC Luka

Pozivaju se svi članovi predsjedništva kao i svi zainteresirani članovi DAI-SAI-a da prisustvuju radu predsjedništva u ponedjeljak 24.10.18:30 u MMC Luka, Istarska 30, Pula.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje konačnog prijedloga izmjena i dopuna statuta DAI-SAI.
Nacrt izmjene pripremila J. Peharda Doblanović.
2. Razno

Zapisnik Predsjedništvo DAI-SAI 19.09.2011.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje prijedloga dnevnog reda
2. Definiranje datuma Skupštine članova DAI-SAI
3. Izvještaj sa sastanka predstavnika DAI-SAI s pročelnikom Odjela za prostorno uređenje Grada Pule Giordanom Škuflićem po pitanju obavijesti ovlaštenim arhitektima i inženjerima u smislu njihove zakonske usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja, zakonima i drugim obvezujućim propisima
4. Dopune i izmjene Statuta Društva
5. Utvrđivanje visine godišnje članarine
6. Razmatranje dopisa/apela Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova
7.
Razno

Zapisnik Predsjedništvo 19.09.2011.

Sastanak predsjedništva prebačen na ponedjeljak 19.09.2011. u 18:30h

Pozivaju se svi članovi predsjedništva kao i svi zainteresirani članovi DAI-SAI-a da prisustvuju radu predsjedništva u ponedjeljak 19.09. u 18:30 u MMC Luka, Istarska 30, Pula.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Definirati datum redovne skupštine članova DAI-SAI
2. Izvještaj sa sastanka s g. G. Škuflićem, pročelnikom Upravnog odjela za prostorno uređenje grada Pule  (J. Doblanović-Peharda, D. Peteh)
3. Potrebne/moguće izmjene statuta DAI-SAI
4. Članarina DAI-SAI
5. Dopis muzičke škole
6. RaznoImpressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.