Najnovije u Publishing Acts III

Future Architecture Platform: PUBLISHING ACTS III RIJEKA, 28 – 30 May 2019

20190530181303_IMG_5930

Publishing Acts III organized by the Society of Istrian Architects (DAI-SAI), in collaboration with DeltaLab (University of Rijeka) and flagship Sweet & Salt (Rijeka 2020 – European Capital of Culture), was the third edition of an investigation on publishing as an urban practice.

Starting from the official narrative of Rijeka as a multi-ethnic port, a fiercely contested territory that has been changing ruling hands and demographics many times over the centuries, the participants of “Publishing Acts III” came together to re-narrate the city’s past, present and future by questioning, complementing, reassembling and transforming material and immaterial historic and present sources. The publishing process on the one hand functions as a “social choreography” involving a variety of authors with diverse backgrounds and interests, local and foreign perspectives. 

The preceding “Publishing Acts” in 2017 were conceived as an experimental editorial workshop with the aim to produce instant, collaborative, open-end socio-political imaginaries about the city of Pula. The resulting publication “Publishing Acts” Pula Documents was only distributed by hand: a performative gesture by which not only a printed product was imparted but also the engagement with the topics it contains. Šibenik Alternating Currents as the second part of the “Publishing Acts” series, a print-on-demand matter of the Šibenik editorial workshop held in 2018, was conceived by Rebekka Kiesewetter and coproduced with dpr-barcelona. “Publishing Acts III” in collaboration with DAI-SAI and DeltaLab continues to pursue publishing as a tool of observation, research and discussion, and produce further publications along the line in which publishing is understood as a processual device evoking and framing a social, relational and discursive space for multi-vocal negotiation, self-reflexive sense-making, and differentiated co-production. 

Author of the programme concept was Ana Dana Beroš together with Ida Križaj Leko and Morana Matković, who moderated the activities of the “Publishing Acts III” and ran the workshop. Workshop participants were: Klodiana Millona (Rotterdam), Cam Liu (Rotterdam), Tiago Saraiva (ateliermob, Lisabon), Viktoria Khokhlova (Tyumen/Munich), Mikheil Mikadze (XOPA, Moskva), Oyat Shukurov (XOPA, Moskva), Marko-Luka Zubčić (Rijeka), Rijeka, Leo Kirinčić (Rijeka), Nikola Štefanac (Rijeka), Marin Nižić (Rijeka), Petronela Schredlova, (Bratislava/Rijeka), Andrej Kljun (Rijeka).

Pročitaj ostatak…

Future Architecture: Izdavaštvo – akcija / Publishing Acts III – Rijeka, 28. – 30.5.2019.

DCIM100MEDIADJI_0552.JPG

*Please scroll for English version.

‘’Future Architecture: Publishing Acts lll’’ eksperimentalni je program koji se provodi u organizaciji Društva arhitekata Istra (DAI SAI) i u suradnji sa DeltaLabom (Sveučilište u Rijeci) i programskim pravcem Slatko i slano  (Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture), kao treće izdanje istraživanja o izdavaštvu kao urbanoj praksi, a koji  su koncipirali DAI-SAI i Rebekka Kiesewetter. Polazeći od službenog narativa Rijeke kao multietničke luke, žestoko osporavanog teritorija koji je mijenjao vladajuće ruke i demografiju mnogo puta tijekom mnogih stoljeća, sudionici „Publishing Acts lll“ okupit će se kako bi fokus istraživanja stavili na gradsku prošlost, sadašnjost i budućnost prikupljanjem, nadopunjavanjem, preoblikovanjem i ponovnim okupljanjem materijalnih i nematerijalnih povijesnih i sadašnjih izvora. Proces objavljivanja će, s jedne strane, funkcionirati kao “društvena koreografija” u kojoj sudjeluju različiti autori s različitim pozadinama i interesima, lokalnim i stranim perspektivama.

“Publishing Acts” u 2017.  I 2018., kako su ih zamislili DAI-SAI i Rebekka Kiesewetter, bili su vođeni kao eksperimentalna urednička radionica s ciljem stvaranja trenutačnih, suradničkih, otvorenih društveno-političkih imaginarija o gradovima. Publikacija Pula Documents bila je rezultat radionice u Puli koja je održana 2017., a radilo se o performativnoj gesti kojom se nije samo prenosio “iz ruke u ruku” tiskani material, nego i angažiranost o temama koje je publikacija sadržavala. 

Šibenik Alternating Currents drugi je dio „Publishing Acts“ serije, a tiskani materijal izdavačke koja se održala u Šibeniku 2018. koproduciran je s u suradnji s izdavačkom kućom dpr-barcelona.

Budući projekti platforme Future Architecture u suradnji s DAI-SAI i DeltaLabom nastavit će koristiti tiskana izdanja kao rezultat promatranja, istraživanja i diskusije, te će se nastaviti s proizvodnjom  publikacija i istraživanja o pitanjima kao što su: Kako možemo iskoristiti potencijal objavljivanja kako ne bi bio samo iterativan, već doista transformativna gesta? Kako izdavaštvo može pomoći u stvaranju i širenju diskursa , tepovratku fizičkog i apstraktnog prostora za javnost koja svojim postojećim sociopolitičkim i ekonomskim poretkom potiskuje svoje izraze ili glasove? Kako se znanje može širiti, komunicirati i prenositi  otvoreno za prisvajanje, kako bi se potaknule novi narativi i oblici djelovanja izvan institucionalnog, ustaljenog ili povijesnog kanona?

Pročitaj ostatak…Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.