Najnovije u skupština

Izvanredna skupština DAI SAI – 24. rujna

Pozivaju se svi članovi Društva arhitekata Istre – Societa’ architetti dell’Istria na izvanrednu skupštinu Društva na kojoj će se izglasavati izmjene statuta koje su potrebne zbog usklađivanja s novim Zakonom o udrugama u četvrtak, 24. rujna u 18 sati u MMC Luka, Istarska 30, Pula.

Dai Sai

POZIV NA 33. IZBORNU SKUPŠTINU UHA-e

P O Z I V

ČLANOVIMA SKUPŠTINE

NA 33. IZBORNU SKUPŠTINU UDRUŽENJA HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

Zagreb, 25. studenog 2013.

pozivam Vas na 33. Izbornu Skupštinu UHA-e koju sukladno odluci Predsjedništva sazivam za subotu, 14. prosinca 2013. u 11.00 sati, u sjedištu UHA-e, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb.

Pročitaj ostatak…

OBAVIJEST ČLANOVIMA DAI-SAI

U nedostatku kvoruma redovna skupština DAI-SAI koja se trebala održati 26.10.2011. godine nije službeno održana, ali je iskorištena prilika da se među prisutnim članovima prezentira konačni prijedlog izmjena i dopuna statuta DAI-SAI (objavljen na webu i dostavljen svim članovima putem maila) i odluka predsjedništva o smanjenju iznosa redovite članarine na 280,00 kn. Rasprava o predloženim točkama dnevnog reda prebačena je na godišnju skupštinu koja će biti održana početkom 2012. godine.

Ostale teme i diskusije:

-          problematika postizanja kvoruma na svim dosadašnjim skupštinama,

-          održani arhitektonski natječaji u protekloj godini; odražne i neodržane pripadajuće izložbe, te mogućnost organiziranja izložbi u prostorijama  društva (MMC LUKA),

-          najava sastanka vezano uz primjenu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,

-          rasprava o mogućnostima financiranja društva putem stručnih predavanja i oglašavanja na web stranici društva.

Leonid Zuban, predsjednik DAI-SAI

POZIV NA REDOVNU SKUPŠTINU DAI-SAI SRIJEDA, 26. 10. 2011. U 18 SATI Dvorana Hrvatske gospodarske komore, Carrarina 5, Pula

Poštovani članovi,

U privitku ćete pronaći poziv na redovnu skupštinu koja će se održati u srijedu, 26. 10. 2011. s početkom u 18 sati u prostoru Hrvatske gospodarske komore na adresi Carrarina 5 u Puli.

poziv

Zapisnik godišnje izborne Skupštine Društva arhitekata Istre, 25. 03. 2011.

Poštovani članovi,
U privitku ćete pronaći Zapisnik godišnje, izborne Skupštine Društva arhitekata Istre, održane 25. 03. 2011.

Dnevni red:
1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Izvješće o radu za 2010. godinu
3. Izbor radnih tijela izborne Skupštine- izbornog povjerenstva i ovjerovitelja zapisnika
4. Izbor novih upravnih tijela DAI- SAI
5. Prijem novih članova
6. Razno

Zapisnik izborna Skupština 25.03.2011.Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.