Najnovije u skupština

Novi predsjednik Društva je Leonid Zuban

U petak je na izbornoj skupštini DAI-SAI-a izabran novi predsjednik, predsjedništvo, stručni savjet i sud časti u sljedećem sastavu:

Predsjednik:
Leonid Zuban

Predsjedništvo:
1. Dino Krizmanić
2. Jasminka Doblanović Peharda
3. Ana Slamar
4. Helena Sterpin
5. Aleksandar Paris
6. Dean Peteh
7. Leonid Zuban (predsjednik društva)
8. Eligio Legović (predsjednik Stručnog savjeta)

Pročitaj ostatak…

Izborna Skupština DAI-SAI, 25. 03. 2011.

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da će se izborna Skupština Društva arhitekata Istre održati u petak, 25. 03. 2011. u velikoj sali Hrvatske gospodarske komore u Puli, Cararrina 5, s početkom u 18 i 30 sati.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Izvješće o radu za 2010. godinu
3. Izbor radnih tijela izborne Skupštine i ovjerovitelja zapisnika
4. Izbor novih upravnih tijela DAI- SAI

a. izbor Predsjedništva DAI- SAI
b. izbor Stručnog savjeta DAI- SAI
c. izbor Suda časti DAI- SAI

5. Prijem novih članova
6. Razno

NOVO! U petak 25. 3. izborna skupština


—-
Redovita godišnja skupština zakazana za petak 25. ožujka biti će izborna skupština. Takvu odluku je donijelo predsjedništvo DAI-SAI-a na sastanku u petak 4. ožujka.
Molimo sve članove koji su zainteresirani za kandidaturu na izborima da svoje prijedloge, programe i liste šalju tajništvu društva na mail: dai-sai@inet.hr

Priprema skupštine 25. ožujka

Poštovani kolege, članovi društva,

U tijeku su pripreme za održavanje skupštine DAI-SAI-a. Ista bi se trebala održati 25. ožujka 2011. godine. Radi što kvalitetnijeg održavanja skupštine, pozivamo vas da uputite svoje prijedloge i sugestije kojima ćete pomoći u pripremi dnevnog reda i materijala za održavanje skupštine.

Molimo vas da prijedloge i sugestije uputite pisanim putem na e-mail DAI-SAI-a: dai-sai@inet.hr
Poziv za sudjelovanje na skupštini bit će objavljen 30 dana prije održavanja skupštine na web stranici DAI-SAI-a na kojoj će biti objavljeni i svi materijali za održavanje skupštine, a poziv i materijali će ujedno biti poslani poštom svim članovima.

Unaprijed se zahvaljujemo i očekujemo vašu suradnju.

Zapisnik godišnje skupštine DAI-SAI 12. 02. 2010.

Dana 12. veljače 2010. održala se Godišnja skupština Društva arhitekata Istre – Societa architetti dell’ Istria

Nazočni: Nada Orbanić-Sapundžić, Pino Zidarić, Anton Percan, Marko Perčić, Helena Sterpin, Edna Strenja, Emil Jurcan, Danijela Perčić Tičić, Leonid Zuban, Emil Stijepčić, Maurizio Franolli, Eda Franolli, Saša Putinja, Karin Blažina, Jasminka Peharda-Doblanović, Eli Mišan, Sara Percan, Iva Debeljuh, Dino Krizmanić i Davor Matticchio.

Utvrđeno je da je od 140 članova Društva nazočno njih 20 te tako nije postignut kvorum potreban da se skupština održi. No, svi prisutni članovi prihvatili su prijedlog predsjednika Davora Matticchia te se skupština održala; svi prisutni članovi jednoglasno su prihvatili da će se odluke i dogovori postignuti na ovoj skupštini tretirati kao pravovaljani i prema njima će se Društvo ravnati u narednom razdoblju.

Pročitaj ostatak…Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.