DAV: Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko-oblikovnog rješenja Trga tradicijskih obrta u Varaždinu

Varazdin

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV) organizira i provodi

Arhitektonsko – urbanističko – oblikovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističko – oblikovnog rješenja: „TRG TRADICIJSKIH OBRTA“ U VARAŽDINU

Registarski broj natječaja: 62-18/VŽ-AUO/N
Natječaj nije u sustavu javne nabave

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA
Arhitektonsko – urbanističko – oblikovni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, za realizaciju

INVESTITOR I RASPISIVAČ:
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA, Ivana Padovca 3, 42000  Varaždin, OIB: 85989550514, Internetska adresa: http:// www.tourism-varazdin.hr /, koju zastupa direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice grada Varaždina Jelena Toth, telefon: 099/315 7269, e-mail adresa: smiljana@spancirfest.com

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon:    +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com  

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: maja.kireta77@gmail.com, telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin) i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varaždin, telefon:    +385913693263, e-mail adresa: arhitekt.vz@gmail.com  (Društvo arhitekata Varaždin)  

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:
Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku.

Pročitaj ostatak…