N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja KAMPUS BORONGAJ U ZAGREBU

VEUČILIŠTE U ZAGREBU
raspisuje, a

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)
organizira i provodi

javni, otvoreni i anonimni

N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja

KAMPUS BORONGAJ U ZAGREBU

Pročitaj ostatak…