Najnovije u zapisnik

Zapisnik Predsjedništvo DAI-SAI 14.05.2012.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Provedba natječaja za Trg kralja Tomislava u Puli
3. Sastanak DAI-SAI sa koncesionarom Luke nautičkog turizma Sv. Katarina i Luka 2 i Monumenti Kermas Istra d.o.o.

Zapisnik Predsjedništvo 14.05.2012.

Zapisnik godišnje skupštine DAI-SAI, 12. travanj 2012.

Poštovani članovi,
U privitku ćete pronaći Zapisnik godišnje skupštine Društva arhitekata Istre, održane 12. 04. 2012.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Financijsko i programsko izvješće za 2011. godinu
3. Izbor predstavnika DAI SAI pri UHA-i
4. Prijem novih članova u DAI-SAI
5. Koordinator za predpristupne fondove EU pri MMC-u LUKA
6. Izbor devetog člana Predsjedništva DAI-SAI
7. Razno

Zapisnik GS 12.04.2012.

Zapisnik Predsjedništvo DAI-SAI 12.12.2011.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje prijedloga dnevnog reda
2. Delegati DAI-SAI za predsjedništvo i skupšinu UHA-e za mandat 2012./2013.
3. Otvoreno pismo Predsjedniku Vlade RH sa 10 zahtjeva arhitektonske struke
4. Zajednički nastup DAI-SAI i UHA na izložbi „Sezona urbanizma“
5. Nastavak komunikacije sa predstavnicima gradskih upravnih odjela za prostorno uređenje
6. Međuodnos MMC-a LUKA i udruga članica te prijedlog zamjene uredskih prostorija

Zapisnik Predsjedništvo 12.12.2011.

OBAVIJEST ČLANOVIMA DAI-SAI

U nedostatku kvoruma redovna skupština DAI-SAI koja se trebala održati 26.10.2011. godine nije službeno održana, ali je iskorištena prilika da se među prisutnim članovima prezentira konačni prijedlog izmjena i dopuna statuta DAI-SAI (objavljen na webu i dostavljen svim članovima putem maila) i odluka predsjedništva o smanjenju iznosa redovite članarine na 280,00 kn. Rasprava o predloženim točkama dnevnog reda prebačena je na godišnju skupštinu koja će biti održana početkom 2012. godine.

Ostale teme i diskusije:

-          problematika postizanja kvoruma na svim dosadašnjim skupštinama,

-          održani arhitektonski natječaji u protekloj godini; odražne i neodržane pripadajuće izložbe, te mogućnost organiziranja izložbi u prostorijama  društva (MMC LUKA),

-          najava sastanka vezano uz primjenu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,

-          rasprava o mogućnostima financiranja društva putem stručnih predavanja i oglašavanja na web stranici društva.

Leonid Zuban, predsjednik DAI-SAI

Zapisnik Predsjedništvo DAI-SAI 24.10.2011.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje konačnog prijedloga izmjena i dopuna statuta DAI-SAI. 
Nacrt izmjene pripremila J. Peharda Doblanović.
2. Razno

Zapisnik Predsjedništvo 24.10.2011.

Prijedlog Izmjena i dopuna StatutaImpressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.