Najnovije u zapisnik

Zapisnik Predsjedništvo DAI-SAI 19.09.2011.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje prijedloga dnevnog reda
2. Definiranje datuma Skupštine članova DAI-SAI
3. Izvještaj sa sastanka predstavnika DAI-SAI s pročelnikom Odjela za prostorno uređenje Grada Pule Giordanom Škuflićem po pitanju obavijesti ovlaštenim arhitektima i inženjerima u smislu njihove zakonske usklađenosti s dokumentima prostornog uređenja, zakonima i drugim obvezujućim propisima
4. Dopune i izmjene Statuta Društva
5. Utvrđivanje visine godišnje članarine
6. Razmatranje dopisa/apela Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova
7.
Razno

Zapisnik Predsjedništvo 19.09.2011.

Zapisnik sastanka sekcije DiA 19.03.2011.

Dnevni red:

1) Organizacija radionice VV06 
2) Film
3) Priopćenja i najave za tisak
4) Ljetna radionica

Zapisnik DiA 03_2011.

Zapisnik sastanka članova Predsjedništva DAI-SAI 08.02.2011.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje dnevnog reda
2. Verificiranje zapisnika sa prethodnog sastanka
3. Izmjene i dopune Statuta Društva- prijedlozi
4. Godišnja skupština – utvrđivanje datuma
5. Razno

Zapisnik Predsjedništva 08.02.2011.

Zapisnik sastanka sekcije DiA 23.02.2011.

Dnevni red: 1) Program radionice VV 05, 2) Organizacija radionice VV 06, 3) UIA Architecture & Children Golden Cubes nagrade, 4) Godišnja skupština DAI SAI

Zapisnik DiA 02_2011.

Zapisnik sastanka članova Predsjedništva DAI-SAI 21.10.2010.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje Dnevnog reda 
2. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Predsjedništva 
3. Razmatranje Izvještaja o radu Povjerenstva o arhitektonskoj uspješnosti Grada Pule 
4. Razmatranje Informacije o Zaključcima Stručnog savjeta od 11. listopada 2010. 
5. Izmjene i dopune Statuta – izbor Koordinatora 
6. „Razgovori članova DAI – SAI“ – verifikacija Prijedloga tema  
7. Utvrđivanje službenih oblika komuniciranja u DAI-SAI-u i službenog glasila DAI-SAI-a 
8. Izbor Uredništva web-portala sa utvrđivanjem obveza 
9. Pravila ponašanja u „google“ – grupi -  izbor administratora – moderatora -  utvrđivanje obveza administratora -  pravila učlanjenja 
10.  Godišnja izložba i dani arhitekture – Program i podjela obveza 
11. Utvrđivanje datuma održavanja Skupštine DAI – SAI 
12. Natječaj Riva u Puli – Informacija o krivom navodu u medijima 
13. Razno

Zapisnik Predsjedništva 21.10.2010.Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.