Natječaj za izradu idejnog rješenja SREDIŠNJEG OBJEKTA ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKOG PARKA VUČEVICA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA raspisuje, a Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije organizira i provodi Otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju arhitektonski NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja SREDIŠNJEG OBJEKTA ZNANSTVENO – TEHNOLOŠKOG PARKA VUČEVICA NA LOKACIJI VUČEVICA (OPĆINA KLIS).

Download OPĆIH UVJETA NATJEČAJA.

PROGRAM NATJEČAJA.