Rezultati natječaja stambenog područja Rujevica u Rijeci

Objavljujemo rezultate i nagrađena rješenja natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja stambenog područja Rujevica u Rijeci

REGISTARSKI BROJ 103-10-RI-UA
BROJ NABAVE – 01-2-37-2008
Rijeka, 24. prosinca 2010.

Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu:

Članovi:
SRĐAN ŠKUNCA, dipl.ing.arh. i građ.
dr.sc. TIHOMIR JUKIĆ, dipl.ing.arh., predsjednik OS,
prof. JANEZ KOŽELJ, u.d.i.a., dopredsjednik OS,
prof. ANTE KUZMANIĆ, dipl.ing.arh.,
dr.sc. ANKA MIŠETIĆ, dipl.soc.,
IGOR ROŽIĆ, dipl.ing.arh.,
JADRANKA VRANEK, dipl.ing.arh.,

Zamjenici članova:
VLADIMIR BENAC, dipl.oec., predstavnik raspisivača
MAJA FURLAN ZIMMERMANN, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Konzultanti:
dr.sc. ALEKSANDRA DELUKA, dipl.ing.građ., konzultant za promet

na svojoj 4. sjednici tijeka ocjenjivanja prispjelih 24 (dvadesetičetiri) rada na Natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje stambenog područja Rujevica u Rijeci, održanoj 18. prosinca 2010. godine, donio je, sukladno navedenom u točci  3.5. Općih uvjeta natječaja, odluku o nagradama kako slijedi:

O D L U K A

I. NAGRADA
u netto iznosu od 140.000,00 kn dodjeljuje se radu pod oznakom 07

Autori:                  
VESNA GOJAK, dipl.ing.arh., iz Pule
ANDREA CRNČIĆ, mag.ing.arh., iz Rijeke
VESNA DRAKSLER, mag.ing.arh., iz Ljubljane
ANNA KRAVCOVA, mag.ing.arh., iz Ljubljane
Suradnici:
ALEKSANDAR BULATOVIĆ, stud.građ.
SAŠA JOVANOVIĆ, dipl.ing.arh.
TINA MIKULIČ, aps.arh.
ŽIGA ŽUPANČIČ, aps.arh.

plakat 1
plakat 2
plakat 3
plakat 4

II. NAGRADA
u netto iznosu od 95.000,00 kn dodjeljuje se radu pod oznakom 01

Autori:                  
IVONA JERKOVIĆ, dipl.ing.arh., iz Zagreba
JOSIP JERKOVIĆ, dipl.ing.arh., iz Zagreba
MARTA LOZO, univ.bacc.arh., iz Zagreba
IVA PERUČIĆ, univ.bacc.arh., iz Zagreba
DAMIR PETRIC, dipl.ing.arh., iz Zagreba
IGOR SLADOLJEV, univ.bacc.arh., iz Zagreba
HRVOJE VIDOVIĆ, dipl.ing.arh., iz Zagreba
ANDREJ VUK, univ.bacc.arh., iz Zagreba

plakat 1
plakat 2
plakat 3

III. NAGRADA
u netto iznosu od 65.000,00 kn dodjeljuje se radu pod oznakom 18

Autori:                   
njirić+arhitekti d.o.o.
prof. HRVOJE NJIRIĆ dipl.ing.arh
JURE BEŠLIĆ, aps.arh.
IVAN JURIĆ, aps.arh.
Suradnici:    
LJILJANA BESEDNIK, dipl.ing.arh.
IVA BALJKAS, dipl.ing.arh.
NIKOLA FABIJANIĆ, dipl.ing.arh.
MLADEN FREŠKURA, dipl.ing.dipl.diz.
LOVRO PRPIĆ, stud.arh.
Suradnici sustainability:
ENPlus BEOGRAD
Suradnici požar:
ŽELJKO MUŽEVIĆ, dipl.ing.
Suradnici render:    
3P studio d.o.o

plakat 1
plakat 2
plakat 3
plakat 4
plakat 5

Jedan od dva jednakovrijedna OTKUPA
u netto iznosu od 20.000,00 kn dodjeljuje se radu pod oznakom 16

Autori:                  
HELENA PAVER NJIRIĆ
JELENA BOTTERI
YOSUKE OZAKI
HRVOJE SEDLIĆ
MIRO ROMAN

plakat 1
plakat 2
plakat 3
plakat 4
plakat 5

Jedan od dva jednakovrijedna OTKUPA
u netto iznosu od 20.000,00 kn dodjeljuje se radu pod oznakom 20

Autori:                   
dr.tehn. DAVORIN SENEČIĆ, dipl.ing.arh.
AIDA BOTONJIĆ, dipl.ing.arh.
JAGODA ŠKOTON, dipl.ing.arh.
MARTINA PAUN, dipl.ing.arh.
Suradnici:    
DUŠAN TOMAŠ stud. arh. – 3D
TENA JURIĆ, stud.arh.
Maketa:       
Žani Maksimović
Konzultant za energetiku:    
dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.str.

plakat 1
plakat 2
plakat 3
plakat 4
plakat 5

Predsjednik Ocjenjivačkog suda:
dr.sc. TIHOMIR JUKIĆ, dipl.ing.arh.