Natječaj Bosanka u Dubrovniku

glavna

—-
NARUČITELJ I RASPISIVAČ
Grad Dubrovnik, Dubrovnik, Pred Dvorom 1,
zastupan po gradonačelniku mr.sc. Andru Vlahušiću, dr.med.

PROVODITELJ
Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša grada Dubrovnika, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, kojeg zastupa pročelnica Jelena Lončarić, dipl.iur., i ovlašteni predstavnici Naručitelja

PRAVO SUDJELOVANJA
Imaju sve stručne osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe ovlaštene za poslove u planiranju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

ROKOVI
Početak natječaja 7. siječnja 2011., petak
Rok za postavljanje pitanja 27. siječnja 2011., četvrtak
Rok predaje natječajnih radova 8. ožujka 2011., utorak, bez obzira na način dostave!

Natječajne podloge se preuzimaju ili naručuju radnim danom od 9 do 14 sati u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, tel: 020 / 351 811, e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr, uz dokaz o uplaćenoj naknadi od 200,00 kn.

Naknada se uplaćuje općom uplatnicom ili virmanom, na žiro-račun Grada Dubrovnika br. 2340009-1809800009, Privredna banka Zagreb, svrha doznake: “Natječaj Bosanka”, model 68, poziv na broj: 7706-OIB za fizičke, a matični broj za pravne osobe.

NAGRADE
Ako do određenog roka prispiju najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud obvezuje se dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 50.000,00 kn
II. nagrada 30.000,00 kn
III. nagrada 20.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD
dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh., predsjednik OS, predstavnik Naručitelja
mr.sc. Dubravko Bačić, dipl.ing.arh., predstavnik Udruženja hrvatskih arhitekata
Vlaho Alamat, dipl.ing.arh., predstavnik Društva arhitekata Dubrovnik
Jelena Lončarić, dipl.iur., predstavnica Naručitelja
Erna Raguž-Lučić, dipl.ing.agr., predstavnica Naručitelja

Zamjenik člana OS
mr.sc. Marina Oreb, dipl.ing.arh.

Tehnička komisija
Davorka Cecić Premužak, dipl.ing.arh.
Malojka Sertić, dipl.ing.arh.

Tajnik natječaja
Helena Galjer, dipl.iur.

Natječaj se provodi u skladu s Zakonom o javnoj nabavi (110/07 i 125/08) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata, a kojega su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Registarski broj Natječaja koji izdaje Odbor za natječaje je 114-10-DU-U.