N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja KAMPUS BORONGAJ U ZAGREBU

VEUČILIŠTE U ZAGREBU
raspisuje, a

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)
organizira i provodi

javni, otvoreni i anonimni

N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja

KAMPUS BORONGAJ U ZAGREBU

INVESTITOR I RASPISIVAČ

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Trg Maršala Tita 14, Zagreb, koje zastupa rektor prof.dr.sc. ALEKSA BJELIŠ.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik HRVOJE HRABAK, dipl.ing.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe pod vodstvom ovlaštenog arhitekta člana Hrvatske komore arhitekata i pravne osobe registrirane za projektiranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

ROKOVI

Početak natječaja: ponedjeljak, 25.10.2010. godine
Kolokvij na terenu: subota, 30.10.2010. godine, 10h
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: ponedjeljak, 15.11.2010. godine
Rok predaje natječajnih radova: utorak, 29.12.2010. godine

Natječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 9-16 sati u Udruženju hrvatskih arhitekata UHA), Trg bana J.Jelačića3/I, Zagreb, tel. 01/4816151, fax 01/4816197, e-mail: mladena@uha.hr, uz naknadu od 300,00kn plativih isključivo na žiro račun Udruženja hrvatskih arhitekata br. 2360000-1101550751 Zagrebačka banka d.d., Zagreb, svrha doznake: podloge za natječaj KAMPUS BORONGAJ U ZAGREBU, s pozivom na broj OIB za fizičke osobe i pravne osobe.
Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid u UHA-i, Trg bana J. Jelačića 3/1.

NAGRADE

Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu i rasporedu kako slijedi:

I. nagrada 95.000,00 kn
II. nagrada 75.000,00 kn
III. nagrada 58.000,00 kn
IV. nagrada 43.000,00 kn
V. nagrada 33.000,00 kn

Tri jednakovrijedna otkupa po 20.000,00 kn.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:

Ocjenjivački sud
1. Bojan Baletić, dipl.ing.arh., predstavnik Sveučilišta
2. Jadranka Veselić Bruvo, dipl.ing.arh., predstavnik Grada
3. Vito Turšić, dipl. iur., predstavnik MZOŠ
4. Nikola Popić, dipl.ing.arh., predstavnik UHA-e
5. Kees Christiaanse, arh., ETH Zurich, vanjski član
6. Joan Busquets, arh., Harvard, Barcelona, vanjski član
7. Julien De Smedt, arh., Danska, vanjski član

Zamjenik OS-a
Mladen Jošić, dipl.ing.arh., predstavnik UHA-e
Stručni savjetnici
1. Ivan Rupnik, arhitekt, Norteastern / Harvard, za urbanizam
2. Milan Pavlinić, dipl.ing.arh., MIT, za energiju i okoliš
3. Mikala Holms Samsoe, arhitekt, Min. znanosti, tehnologije i inovacije, Danmark, za socijalni okoliš
4. Prof. Ivan Dadić, dipl.ing.prom., Fakultet prometni znanosti, Sveučilište u Zagrebu, za promet

Tehnička komisija 1
1. Ana Dana Beroš dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača
2. Andrijana Pozojević, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Tehnička komisija 2*
3. Ana Mrđa, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača
4. Margareta Luša, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
* Samo u slučaju velikog broja radova

Tajnik natječaja
Kristina Careva, dipl.ing.arh.

Natječaj je raspisan u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.
Registarski broj natječaja 107-10-ZG-UA.
OCJENJIVAČKI SUD


ortofot_borongaj_a3.pdf

OPCI_UVJETI_KAMPUS.pdf