Najnovije u monumenti

Poziv na javnu tribinu “Sv. Katarina i Monumenti – problem zaštite Pomorske tvrđave Pula”

Pozivamo vas na javnu tribinu “Sv. Katarina i Monumenti – problem zaštite Pomorske tvrđave Pula” što će se održati u četvrtak, 24. svibnja 2012. u 13.00 satiDruštvu povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, Zagreb.

Detaljnije o tribini u privitku.

Priopćenje za medije Društva arhitekata Istre – Societa’ architetti dell’Istria vezano za postupak proglašenja područja Katarina – Monumenti (Mulimenti) kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

Vezano uz stavove izražene u javnosti oko postupka proglašenja područja Katarina-Monumenti (Mulimenti) kulturnim dobrom RH,  Društvo arhitekata Istre –  Società architetti dell’Istria daje slijedeće priopćenje:

- Proglašenje kulturnog dobra rezultat je višegodišenjeg stručnog procesa u nadležnosti Ministarstva kulture i kolega konzervatora 
- Društvo arhitekata Istre svjesno je prostorne, arhitektonske i razvojne vrijednosti samih lokacija 
- Razvitak zona vrednovanjem, zadržavanjem i implementacijom postojeće izgradnje, dodana je vrijednost samom projektu. Prema prihvaćenoj europskoj arhitektonskoj praksi takvim se pristupom u samom programiranju postojećih i novih objekata, zadržava morfološka, tipološka te jezična stratifikacija koja uz potrebnu raznovrsnost programa i namjene, pridonosi prožimanju navedene zone sa prirodnim tokom stratifikacije i razvitka grada. 
- Samo proglašenje „kulturnog dobra“ ne onemogućuje projektiranje i privođenje objekata novoj namjeni. Dakako pri činu planiranja, projektiranja i same izvedbe na zaštićenim lokacijama vrijede druga pravila od zahvata na „tabula rasi“. 
- Svjesni nedoumica koje navedeno proglašenje „kulturnog dobra“  u fazi trajanja ili nakon odabira investitora može proizvesti, u travnju 2011. g.  nudili smo stručnu suradnju, kao DAI-SAI i UHA, tvrtki Brijuni Rivjera, kojom smo upućivali na niz  predradnji,  koje sa stajališta naše struke, treba odraditi kako bi se raspisom natječaja zaštitio javni interes  te investitor. Kako bi se u proces raspisa natječaja pravovremeno uključile sve zainteresirane strane, odnosno garantirala potpuna transparentnost postupka, a u konačnosti uspješnost natječaja i usaglašeni razvitak navedenih zona, u prijedlogu suradnje ukazivali  smo na potrebu izrade prethodnih studija i obavljanje niza aktivnosti kao dijela procesa pripreme natječaja.

Predsjednik DAI-SAI: Leonid Zuban dipl.ing.arh.

Stručno očitovanje na Prijedlog Ugovora o provedbi razvojnog programa Brijuni Rivijera na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Sv. Katarina

Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo Vas da se upoznate s očitovanjem  na Prijedlog Ugovora o provedbi razvojnog programa Brijuni Rivijera na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Sv. Katarina koje su UHA i DAI-SAI poslali Predsjedniku i vijećnicima Županijske skupštine Istarske županije te medijima.

Pročitaj ostatak…Impressum

web stranicu pokreće WordPress, copyright DAI-SAI 2010.